سفارش تبلیغ
صبا ویژن
شوق، خوی صاحبان یقین است . [.امام علی علیه السلام]
 
پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


حرفهای حکیمانه، حرف پند آموز،


ارد
بزرگ: برآزندگان و ترس از نیستی؟! آرمان آنها نیستی برای هستی میهن است.


ارد
بزرگ: آنگاه که آزادی فدای میهن پرستی می شود و وارون بر این میهن پرستی فدای چیزهای
دیگر ، کشور رو به پلشدی می گرایید و درد .


ارد
بزرگ: آنکه مدام از کمبودها و ناراستی های زندگی خویش سخن می گوید دوست خوبی برای تو
نخواهد بود .


ارد
بزرگ: می گویند رسیدن به آرامش هدف است باید گفت آرامش تختگاه نوک کوه است آیا کوهنورد
همیشه بر آن خواهد ماند ؟ بیشتر زمان زندگی او در کوهپایه و دامنه می گذرد به


امید
رسیدن به آرامشی اندک و دوباره نهیب دل و دلدادگی به فرازی دیگر .


ارد
بزرگ: بزرگترین اشتباه و چاله زندگی یک زیاده خواه ، در آنست که پیش از کسب آمادگی
لازم پشت میز مدیریت بنشیند .


ارد
بزرگ: جریان های آلوده به مرداب خواهند رسید سخن گفتن از آنها، زندگیمان را تباه می
سازد .


ارد
بزرگ: میهن پرستی و آزادیخواهی کلید درمان بسیاری از ناراستی هاست .


ارد
بزرگ: از سفر کرده ، ارزش سرزمین مادری را بپرس .


ارد
بزرگ: ایرانیان نیک نامی و پاکی تبار گذشتگان خویش را در شاهنانه فردوسی می بینند و
در هر دودمانی که باشند برآن راه خواهند بود .


ارد
بزرگ: کورش نماد فرمانروایان نیک اندیش است و نام او می ماند ، چرا که از راستی و کمک
به آدمیان روی برنگرداند ارد بزرگ: نادر شاه افشار توانست از خراب آبادی که دشمنان
برایمان ساخته بودند کشوری باشکوه بسازد نام او همیشه برای ایرانیان آشنا و دوست داشتنی
خواهد بود .


ارد
بزرگ: جوانان ! زندگی خردمندانه می خواهند ، کهنسالان باید آگاهی بخش اندیشه های آنان
باشند نه بازیگران زندگی آنان .


ارد
بزرگ: پیران آزاده آنانیند که از آموزش دودمان امروز کوتاهی نمی کنند و هر آنچه در
اندیشه دارند را هدیه می کنند .


ارد
بزرگ: پیران اندیشمند به ریشه ها می پردازند نه به شاخه ها .


ارد
بزرگ: پیران جهان دیده برای گفتگو با جوانان مانع تراشی نمی کنند .


ارد
بزرگ: برای نابودی دشمن اندیشه خود ، بیاموز و پژوهش کن ! و برای گریز از دشمن مال
و زندگیت به هنجارهای قانونی پناه ببر و دوری پیشه کن .


ارد
بزرگ: اگر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد کن .


ارد
بزرگ: دشمنی به آدمی این زمان را می دهد که تواناییهای خویش را باز شناسد .


ارد
بزرگ: دشمن ! دشمن است ، فریب زبان چرب دشمن را مخور .


ارد
بزرگ: تندرستی پاداش نیک زیستی ست .


ارد
بزرگ: تندرستی پرشگاه روان بیدار است برای گشودن دروازه های پیروزی . ارد برگ


ارد
بزرگ: اندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم .


ارد
بزرگ: آدم با ادب دروازه دلها را همیشه گشوده می بیند .


ارد
بزرگ: ادب با پول ، دانش و آموزش بدست نمی آید ادب دارای ریشه است ریشه ایی به بلندای
تاریخ .


ارد
بزرگ: دانه ادب در درون ما همانند گیاهی رشد می کند روشن بینی ، آب رشد آن است و خورشید
، دوستان و همدلان .


ارد
بزرگ: سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد .


ارد
بزرگ: آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگار در اندیشه ما
دارند .


ارد
بزرگ: آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند .


ارد
بزرگ: این سخن پذیرفته نیست که : “پیکر بزرگترین زندان روان آدمی است” باید گفت پیکر
بهترین دوست و همدم زندگی این جهانی روان است چرا که همیشه بدون کوچکترین بهانه


ای
بدنبال خواسته های او می دود . این که گفته شود روان در بند بدن است و باید زودتر آزاد
شود تا به دیدار دلدار بشتابد ، اشتباه است چون هم او بدن را به روان هدیه نموده است
کسی


که
دلدار می خواهد باید به خواست او تن دهد .


ارد
بزرگ: در پایان کوچه بن بست زندگی ، بارها و بارها ابله هان را دیدار خواهی کرد .


ارد
بزرگ: شناخت ما از درون خویش آن اندازه هست که بتوانیم انتخابی درست در بدترین زمانها
داشته باشیم باید به نتیجه گیری خود احترام بگذاریم .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


پند
حکی
مانه، سخنان ارزشمند،


ارد
بزرگ: سکوی پرش و گزینش بهتر می تواند در هر گاه و جایی یافت شود ، مهم آنست که تا
آن زمان ، پاکی و شادابی خویش را نگاه داریم .


ارد
بزرگ: گزینش می تواند درست و یا نادرست باشد ، گزینش گری یک هنر است . بهره بردن از
تجربه های دیگران می تواند به گزینش راه درست کمک کند .


ارد
بزرگ: پرسشگری حس کودکانه ایی است که تا پایان زندگی باید همراهش داشت .


ارد
بزرگ: اهل خرد ، پیشتاز روزگار خویش اند .


ارد
بزرگ: آدم خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد .


ارد
بزرگ: شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است .


ارد
بزرگ: سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد .


ارد
بزرگ: بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است .


ارد
بزرگ: هر آنکه خردمندتر است اهریمن بیشتر به او حمله می کند . در میدان جنگ و آورد
او هزاران فتنه و افسون کشته شده را خواهی دید .


ارد
بزرگ: دانش امروز فر بسیاری در پی داشته ، اما نیروی جاری سازی آرامش به روان ما را
ندارد . امنیت را بزرگان خردمند به ما می بخشند .


ارد
بزرگ: خواست ادب آن نیست که هر چه ما می خواهیم دیگران بگویند ، ادب آنست که ببینیم
آیا کسان دیگر در جایگاه خویشند ؟ و حال ما در کجاییم ؟


ارد
بزرگ: برای آنکه کسی را با ادب بنامیم و یا وارون براین ، باید کمی درنگ کرد و زمان
را به کمک گرفت .


ارد
بزرگ: مردم آدمهای بردبار را با ادب می دانند حال آنکه بردباری سنجشی درست نیست ! باید
ادب آدمها را در آزمون ها سنجید و نه در سکوتها ...


ارد
بزرگ: ادب خویش را هیچ گاه فرو مگذار ، با وجود آنکه مورد ریشخند باشی !


ارد
بزرگ: به هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نیز بیاندیش .


ارد
بزرگ: بارش باران تپش زندگی و مهربانی است .


ارد
بزرگ: فرمانروای شایسته ارزش سربازان را کمتر از خود نمی داند .


ارد
بزرگ: خردمندان همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را موجب
می گردند .


ارد
بزرگ: نم نم باران ، سبب بیداری خاک گشته و آن را شکوفا می کند ، خرد هم ناگهان پدید
نمی آید زمانی بس دراز می خواهد و روانی تشنه باران .


ارد
بزرگ: بارش باران از پستان گیتی ، فرزندان را در دل خاک جانی می دهد و زندگی را هویدا
می کند و چه نیک مردان و زنانی که می بارند برای شکوفا شدن بستر آیندگان .


ارد
بزرگ: باران مهر آسمان است نه بغض آن ، همانند آدمیان مهرورزی که می بارند و کینه توزانی
که خشک و بی نشانند .


ارد
بزرگ: روزهای سخت بهایی ست که باید برای سرفرازی پرداخت .


ارد
بزرگ: خارهای کوچک زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر .


ارد
بزرگ: آسیب دیده همیشه درهای رویاهایش کوچک و کوچکتر می شود ، مگر با امید که شرایط
ما را دگرگون می سازد .


ارد
بزرگ: مردان پیشآهنگ ، راه را با داشته های میهنی خویش باز می کنند و نه کمک اجنبی
.


ارد
بزرگ: آزادگان تهی دستی را ننگ می دانند و نه تهی دستان را .


ارد
بزرگ: با بدیهای دیگران دل خویش را به سیاهی نیالاییم ، همواره ساز سادگیمان کوک باشد
و نگاهمان امیدوار.


ارد
بزرگ: آنکه درست سخن نمی گوید داناترین هم که باشد همگان بی سوادش می پندارند .


ارد
بزرگ: همیشه آن که با شما هم آوا می شود و سخن شما را بازگو می کند نمی تواند هم اندیش
شما نیز باشد .


ارد
بزرگ: جنگ با روزهای سخت است که ما را پولادین می سازد .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


جملات زیبای بزرگان، نصایح بزرگان،


ارد
بزرگ: بخشنده از دست نمی دهد او همواره در حال بدست آوردن است .


ارد
بزرگ: بخشندگی ، داشته است نه تباه شده .


ارد
بزرگ: نوروز ایرانیان ، فرخنده جشن زمین و آدمیان است و چه روزی زیباتر از این ؟


ارد
بزرگ: اگر آدمیان می دانستند بخشندگی چه داشته بزرگیست هیچ گاه از آن دوری نمی گزیدند
.


ارد
بزرگ: بخشندگان فرمانروایان بی تاج و تخت میانه مردمند .


ارد
بزرگ: مردم همواره گوش به ندای بخشندگان دارند .


ارد
بزرگ: برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از آز وجود خویش بگذری .


ارد
بزرگ: اگر پی به شکوه و گستره خرد خویش ببریم هیچ گاه به گردن کشی روی نمی آوریم .


ارد
بزرگ: گردن کشی آدمیان ، ریشه در ریزی و خردی میدان اندیشه آنان دارد .


ارد
بزرگ: چه بسیار گردن کشانی که به آنی دچار زبونی شدند .


ارد
بزرگ: گردن فرازان به خرد روی آوردند و گردن کشان به نابخردی .


ارد
بزرگ: گردن کشان خیلی زود برده آدمهای بد کردار می گردند .


ارد
بزرگ: آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند .


ارد
بزرگ: پرداختن به ریشه ها ، کار ریش سفیدان و اهل دانش است .


ارد
بزرگ: مردم به دنبال گزارش روزانه فرمانروایان نیستند! آنان دگرگونی و بهروزی زندگی
خویش را خواستارند !! .


ارد
بزرگ: ریشه آدم های سست بنیاد همانند درختان ریشه در مرداب ، لرزان است .


ارد
بزرگ: وارون بر رشد و شکوه دانش آدمی ، ریشه ادب و منش آدمها ، از دوران دیرین تا کنون
بسیار اندک دگرگون شده است . ادب تازیان ، مردم افرنگ و یا خاور نشینان کمترین دگرگونی
را در خود داشته است . آنچه دگرگون شده دانش و خرد است . اما ریشه همان دردهای دیرین
خویش را بر پشت دارد .


ارد
بزرگ: آدمها میوه های درختانی هستند که ریشه ای از دیرینه دارند .


ارد
بزرگ: کلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست .


ارد
بزرگ: هر چه بلند پروازتر باشیم به رازهای کمتری بر می خوریم .


ارد
بزرگ: انتخابات نیاز به هنجاری خردمندانه دارد خردی که باور همه نخبگان آزاد اندیش
کشور باشد .


ارد
بزرگ: فرمانروای شایسته اسیر کاخ ها نمی شود نگاه او بر مرزهای کشور است .


ارد
بزرگ: سربازان تنها نگاهبان مردم امروز کشور خویش نیستند آنها دستاوردهای پیشینیان
و سرمایه آیندگان را نیز پاس می دارند .


ارد
بزرگ: فروتنی ما را خواستنی می کند و دوست داشتنی .


ارد
بزرگ: آدمهای کوچک ، رازهایشان هم کوچک است .


ارد
بزرگ: با آدمهایی که همیشه از شما می خواهند حرفاهایشان را به این و آن نگویید کمتر
گفتگو کنید .


ارد
بزرگ: هر حرفی راز نیست ، اگر سخنی را راز می دانید آن را به کسی نگویید و اگر گفتید
دیگر نگویید این را به کسی نگو ! چرا که خود شما توان نگهداری آن را نداشته اید چه
برسد به شنونده سخن شما .


ارد
بزرگ: همسران ، اگر رازهای زندگی خویش را بیرون نبرند خیلی کمتر به غم جدایی گرفتار
آیند .


ارد
بزرگ: رایزنی نباید سودی روشنی در راهی که نشان می دهد داشته باشد .


ارد
بزرگ: رایزنی که دوستان فراوان دارد تکیه گاه مناسبی نیست او گرفتار است و اندیشه اش
آزاد نیست .


ارد
بزرگ: رایزنی که کار ، اجرایی می کند ، قابل اعتماد نیست .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


جملات بزرگان، جملات فلسفی


ارد
بزرگ: گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، فراموشی است.


ارد
بزرگ: پرتگاه می تواند به وجدآورنده روان و یا کشنده جسم باشد .


ارد
بزرگ: با گفتن واژه هایی همانند نمی توانم ! و یا نمی شود ! هر روز پس تر می روید
.


ارد
بزرگ: نخستین کسی که در برابرش باید کُرنش کنی خویشتن خویش است .


ارد
بزرگ: آنکه باژ می گیرد زندگیش بسیار کوتاه است .


ارد
بزرگ: اگر باژ دادی ایمین مباش ! که این درد را درمانی دگر است.


ارد
بزرگ: اگر هنجار ها و کارآگان سست باشند همان بهتر که باژ را بدهی .


ارد
بزرگ: هیچ هنجاری نمی تواند فراتر از جان بی گناهی باشد چه باژ باشد و چه غیر آن .


ارد
بزرگ: فرمانروایان همواره سه کار مهم در برابر مردم دارند . نخست : امنیت ، دوم : آزادی
و سوم : نان .


ارد
بزرگ: بازده ساختار بیمار ، درد و سیاهی ست .


ارد
بزرگ: در هستی جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد .


ارد
بزرگ: تا ساختارها سامان نیابد رشدی هویدا نمی گردد .


ارد
بزرگ: قانون اساسی هر کشور نمای ساختار آن سرزمین است و ناراستی آن ، سستی و پلشدی
در پی دارد .


ارد
بزرگ: ساختاری که با سرشت آدمی سازگار نباشد توان پایداری ندارد .


ارد
بزرگ: نیرومندترین ساختارها ، نرم ترین آنهاست ، ساختارهای خشک و سخت خیلی زود نابود
می گردند .


ارد
بزرگ: نگاهداری ساختارهای بیمار از نادانی است باهوش کسیست که ناراستی ها را از خویش
دور کند و تن به راستی دهد .


ارد
بزرگ: نکات سخت هم اساسی ساده دارند .


ارد
بزرگ: به کوهستان می نگرم ، درونم سرشار از نیرو می شود کوهها سر فرود می آورند ، و
می گویند : باز ما را درخواهی نورد .


ارد
بزرگ: کوهستانها و دره های بی انتها در درون آدمها می بینم .


ارد
بزرگ: گام نهادن بر نوک کوه وجود ، بسیار سخت تر از هر کار دیگریست .


ارد
بزرگ: کوهستان ها هم رامشگاه آزادگان و بی پروایان است و نهیب ماندگاران تاریخ .


ارد
بزرگ: گل های زیبایی که در سرزمین ایران می بینید بوی خوش فرزندانی را می دهند که عاشقانه
برای رهایی و سرفرازی نام ایران فدا شدند .


ارد
بزرگ: خردمندان تاریخ همچون رشته کوههای سترگ ، دشتهای آدمیان را نگاهبانی می کنند
.


ارد
بزرگ: کوهستان را بنگر ، به تو می گوید نوک بلند و خیره ساز آن ، از پس دامنه ایی گسترده
، آسمان را به زانو درآورده است .


ارد
بزرگ: پشیمانی، اولین گام برای پوزش است.


ارد
بزرگ: درحالی که مردم برای اشتباه ناکرده هم باید پوزش بخواهند ! سیاستمداران پر اشتباه
خود را عاری از هر گونه ایراد می دانند و برای همین هیچ گاه پوزش نمی خواهند .


ارد
بزرگ: آنکه پوزش نمی داند چیست! مناسب دوستی نیست .


ارد
بزرگ: از پس پشیمانی می توان راههای تازه ایی را برای نجات یافت .


ارد
بزرگ: پشیمانی که ما را به راه راست نکشاند ، هیچ ارزشی ندارد .


ارد
بزرگ: تنها پشیمانی را باید بخشید که بر اشتباه خود آگاه شده و آن را بر زبان جاری
می سازد .


ارد
بزرگ: بزرگداشت ، بخشش بی ریای مهر است مهری که با آن می توان بوی بهار را همیشه همراه
داشت .


ارد
بزرگ: بزرگداشت توان نیروهای جوان را نیز دو چندان می کند .


ارد
بزرگ: امیدوار مباش دیگران همراهیت کنند ، تنها به درمان دردهای روزگار خویش بیاندیش
.


ارد
بزرگ: پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .


ارد
بزرگ: استخوان بندی شهرها در دیوار است و بزرگداشت .


ارد
بزرگ: بزرگداشت آدمیان ، رشد فرهنگ را در پی دارد .


ارد
بزرگ: نامداری بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد .


ارد
بزرگ: نامداران ابتدا از نام خویش گذشته اند .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


پند
ه
ای بزرگان، جملات حکیمانه


ارد
بزرگ: نامداری که خود را به خواری می افکند ، هزاران دل آویخته به دامان خویش را نیز
به خاک می کشد .


ارد
بزرگ: نامداران ماندگار آنانی اند که سرشتی نیکو و دلی سرشار از مهر دارند .


ارد
بزرگ: نامدار کهن اسطوره و راهبر دوران هاست ، سرشت او با خوی مردم سرزمین خویش همگون
است نه با سرشت فرمانروایان .


ارد
بزرگ: ستایشگر همیشه بر ستایش شونده در حال پیشی گرفتن است . او یاد می کند و دلدار
برآورده می سازد .


ارد
بزرگ: ستایشگری آگاهانه ، چاپلوسی نیست چرا که خیلی زود ریشه ستاش شونده خاکی تازه
را در دور ریشه خویش می یابد و در پس روزها این کار به بار خواهد نشست ، میوه


تازه
آن بسیار بهتر از گذشته خواهد بود .


ارد
بزرگ: ستایشگری هنر است هنری که با آن می توان ناراست ترین آدمیان را هم دلپسند نمود
.


ارد
بزرگ: همسران باید یکدیگر را ستایش کنند و فرزندان هم پدر ، مادر و آموزگاران و...
ستایشگری برای همه هست .


ارد
بزرگ: مهرورزی و ستایشگری درمان بسیاری از دردهای آدمیان است .


ارد
بزرگ: آنکه خودخواه است توان ستایشگری و مهرورزی ندارد او بسیار تنهاست .


ارد
بزرگ: خود را ، تا هنگاهی همراه داری که دلداده نشده ایی ، دلبسته با خویشتن خویش بیگانه
است.


ارد
بزرگ: خودآختگی قابلیتی است که بسیاری ندارند .


ارد
بزرگ: خودت را بشناس اما به آن مبال .


ارد
بزرگ: در برف ، سپیدی پیداست . آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید نزدیک می
شوند که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند .


ارد
بزرگ: برای کسب خرد ، سختی را بر خود هموار کن .


ارد
بزرگ: سرود طبیعت ضربانی ملایم و کشیده دارد .


ارد
بزرگ: طبیعت زنده و پویاست نکوداشت آن ، گرامی داشتن ریشه گاه آدمیان است .


ارد
بزرگ: آدمیانی که طبیعت خویش را نابود می کنند براستی بی ریشه و مزدورند .


ارد
بزرگ: طبیعت زیبا آدمیان را در گذر زندگی همواره شاداب و جوان نگاه می دارد .


ارد
بزرگ: روان رنجور ، در طبیعت سبز دوباره پیوند خواهد زد و به زندگی خویش ادامه خواهد
داد .


ارد
بزرگ: نخستین دروازه بی باکی ، تهی شدن از دلبستگی هاست .


ارد
بزرگ: بی باکی گله ، ناشی از چوپان بیدار است .


ارد
بزرگ: اگر در بند زندگی روزمره تان شوید نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارد .


ارد
بزرگ: در دوی زندگی ، همیشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و همیشه با خود بگو تنها
یک گام پیشترم ، تنها یک گام .


ارد
بزرگ: اسطوره ها بی باکند ، آنها خوی برتر خویش را به آیندگان هدیه می دهند .


ارد
بزرگ: تنها بی باکی ارزشمند است که ریشه در پاکی و سرشت نیک آدمی دارد .


ارد
بزرگ: بزرگترین فر و داشته بی باکان روزگار ، دلهایست که به آنها امید بسته اند .


ارد
بزرگ: پیوند از پس تنهایی رخ می دهد ، ارزش می یابد و توان را چندین برابر می کند ،
پس باید هر پیوند پاکی را شاد باش گفت .


ارد
بزرگ: پیوند پاک ، پیوندی ابدی است .


ارد
بزرگ: کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است.


ارد
بزرگ: بریدن یک پیوند پاک ، فرو ریزی دهشتناکی ست .


ارد
بزرگ: پیوندمان را با یاد آوری سرشت نیکمان نیرومندتر سازیم .


ارد
بزرگ: اندیشمند یگانه است و اگر از ترس سکوت نمود با آدمهای دیگر هیچ فرقی ندارد .
ارد برگ


ارد
بزرگ: اندیشمندانی همواره نا آشنا می مانند که راه سخن گفتن با مردم خویش را نمی دانند
.


ارد
بزرگ: راه های آینده ابتدا در اندیشه خردمندان رسم می گردد سپس مردم با کوششی بسیار
آن راه ها را خواهند ساخت.


ارد
بزرگ: یک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد .


ارد
بزرگ: آموزگاری ، عشق است چنین جایگاهی هیچگاه به دست غیر مباد.


ارد
بزرگ: مادر و پدر ، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند .


ارد
بزرگ: این دیدگاه اشتباست که بپنداریم مرد توانا ، فرزندی همچون خود خواهد داشت .


ارد
بزرگ: دانش آموزان جوانه های برخواسته از وجود آموزگاران اند که با آسمانها می آمیزند
و ریشه گاهشان همان خاک پر ارزش است .


ارد
بزرگ: یک آموزگار خام می تواند شاگردان خویش را برای همه زندگی سرگردان کند .


ارد
بزرگ: طبیعت ، آموزگار بزرگیست ، خردمندان از آن درس ها می گیرند .


ارد
بزرگ: جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


سخنان طلایی،سخن بزرگان


ارد
بزرگ: خرد و دانش ابزار پیراستن اشتباهات است و خردمندان ابزار دونپایگان نمی شوند
.


ارد
بزرگ: خرد در بستری طوفان زده رشد نمی کند .


ارد
بزرگ: دانش را می آموزی اما خرد ، برآیند اندیشه و آموخته های ماست .


ارد
بزرگ: تنها آشیانه خرد ، راستی و درستی ست .


ارد
بزرگ: خرد ابزار توانایست و خردمند با فر دانش و اندیشه پاک خویش می آفریند ، او زایشگر
رخدادهای امروز و فرداهاست .


ارد
بزرگ: ستایش ، هنگام نو رُستن را .


ارد
بزرگ: آغاز هر روز، نو شدنی دوباره است ، و زمانی برای پویایی بیشتر .


ارد
بزرگ: هر آن می تواند آغازی دوباره در زندگی ما باشد ، پس هیچ وقت پایانی پیش روی ما
نیست .


ارد
بزرگ: تنها آغاز ها را باید جشن گرفت چرا که شیره جهان در رشد و زایندگیست .


ارد
بزرگ: هیچ آغازی را مزاری نیست چرا که همواره در حال دگرگونی و رشد است .


ارد
بزرگ: استوارترین پیمانها آنهایست که با اندیشه مان پذیرفته ایم .


ارد
بزرگ: ارزش پیمان شکن ، باندازه کفن هم نیست .


ارد
بزرگ: پیمان ها در هنگامه نیازها بسته می شود، و آنگاه که پاره شود چیزی جز پلشدی و
زبونی بر جای نمی ماند.


 ارد بزرگ: پیمان با دستها و کاغذها بسته نمی شود
پیمانها را با چشم ها هک می کنند .


ارد
بزرگ: میدان پیمان های گسسته ، همچون مردابی دهشتناک است که باید از آن گریخت .


ارد
بزرگ: بدگویی ، رسوایی در پی دارد .


ارد
بزرگ: کسی که بدگویی می کند خواری را به جان می خرد .


ارد
بزرگ: آنکه دم خور آدمی است که بدگویی همواره با او پیوسته است، خیلی زود اسیر وهم
و سیاهی دل می گردد.


ارد
بزرگ: بدگویان را تنها بگذارید تا درون مایه چرکین آنها شما را نابود نسازد .


ارد
بزرگ: شاید در کوتاه مدت بدگویان به هدف خود نزدیک شوند اما در بلند مدت رسوای جهانند
.


ارد
بزرگ: هنجار طبیعی آدمی دوستی و نرم خویی ست اما برای بدست آوردن آن بیشتر زمان زندگی
این جهانی را در ستیز و آورد می گذراند .


ارد
بزرگ: بن و ریشه هستی مانند گردونه ای دوار است که همه چیز را گرد رسم کرده است برسان
: گردش روزها ، چرخش اختران و ستارگان ، چرخش آب بر روی زمین ، زایش و مرگ ،


نیکی
و بدی ، گردش خون در بدن ، حرکت اتم و …


ارد
بزرگ: تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است .


ارد
بزرگ: برای پرش های بلند ، گاهی نیاز است چند گامی پس رویم .


ارد
بزرگ: بسیاری بخاطر برآیند هنجارهای درونی اشان بین نمای سپید و پاکی در اشتباهند
.


ارد
بزرگ: فرمانروای اندرزگو شایسته فرمانروای نیست تنها آنانی شایسته اند که اهل کارند
.


ارد
بزرگ: همواره سودجویان خود را نگهبانان راستین فرمانروا می دانند . حال آنکه فرمانروای
پاکزاد ، به شمار مردم خویش پاسبان دارد .


ارد
بزرگ: هنگامه رهایی اهریمن ، هنگام دربند شدن توست .


ارد
بزرگ: آنانکه هنجار وجودیشان در نابودی داشته های دیگران است و خود بی میوه اند را
باید به کارهای بدنی واداشت تا بدین گونه خیری برای همگان و خویش داشته باشند .


ارد
بزرگ: چه زیبایند آنانی که همیشه لبخندی برلب دارند .


ارد
بزرگ: آنکه همیشه لبخندی بر لب دارد شادی را به همگان هدیه می دهد .


ارد
بزرگ: خنده های بلند و پیگیر ، نفیر فرا رسیدن هنگامه رنج و سختی ست.


ارد
بزرگ: خنده در ورای خود رازها در سینه دارد .


ارد
بزرگ: خنده طبیعی زیباست و نوای زندگیست .


ارد
بزرگ: شایستگان آنانی هستند که آفریننده و منجی اند .


ارد
بزرگ: بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است .


ارد
بزرگ: شایستگان بالندگی و رشد خود را در نابودی چهره دیگران نمی بینند.پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


جملات قصار،سخنان آموزنده


ارد
بزرگ: فریبکار و نیرنگ باز هیچ پایگاهی نخواهد داشت آخرین و ترسناکترین درسی که خواهد
آموخت تنهایی ست .


ارد
بزرگ: هیچ کدام از ما ، همه چیز را در اختیار نداریم پس به هم نیازمندیم برای برآوردن
نیازهایمان باید به ادب میدان دهیم .


ارد
بزرگ: هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار ناتمام را
، پایان می دهم .


ارد
بزرگ: هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند از پویندگی ما جلوگیری کند .


ارد
بزرگ: هیچ فرازی در برابر آدم های پاکباخته توان ایستادگی ندارد .


ارد
بزرگ: شواهدی که نمایشگر ماندگاری و جوانی نظام سیاسی هستند :


1-
همبستگی و از خود گذشتگی ملی بین توده


2-
همراهی اهل فرهنگ و اندیشه با دستگاه اداره کشور


3-
بالندگی و پیدایش اهل خرد


4-
گردش نخبگان در اداره کشور بدون چالش گسترده داخلی


5-
مهم بودن رخدادهای درونی کشور برای مردم


6-
رشد سرودهای حماسی و ملی


7-
امید به آینده نزد توده مردم


8-
مردم اداره کنندگان کشور را پیشرو و پاک می بینند


9-
بها دادن به هم دیگر برای اداره کشور بر اساس تواناییها


10-
در اندیشه جوانان ، قهرمانان زنده و در زمان حال هستند .


11-
دلگرمی همگانی نسبت به گذشتن از چالش های پیش روی کشور


12-
پرهیز جوانان از گوشه نشینی و انزوا


13-
همراهی مردم با نخبگان دستگاه فرمانروایی


شواهدی
که نمایشگر فروپاشی و پیری نظام سیاسی هستند :


1-
رشد هزل و جک بین مردم


2-
رشد بی تفاوتی بین هنرمندان و اهل فرهنگ نسبت به دستگاه اداره کشور


3-
منزوی شدن خود خواسته اهل خرد


4-
سردی همگانی نسبت به رخدادهای سیاسی کشور


5-
مهم شدن تحولات برون مرزی برای مردم


6-
پناه بردن به غزلیات و شعر های بی بنیاد و سکر آور


7-
عدم امید به آینده نزد توده


8-
لکه دار شدن بزرگان و سروران توده ملت ( آنهایی که زمانی توانایی بسیج همگانی را داشته
اند )


9-
رشد طایفه گری در درون سیستمهای اداری و خصوصی کشور


10-
پناه بردن جوانان به ابرمردان تاریخ برای پوشش ضعفهای زمان خودشان


11-
نگاه شک آلود و تیره مردم به رخدادهای کشور


12-
رشد گسترده صوفی منشی


13-
سیر قهقرایی و دشمنی بین نخبگان مورد تایید ساختار سیاسی و توده مردم


ارد
بزرگ: راز اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش .


ارد
بزرگ: اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای او را خوار مساز ، بهترین راه آن است که
چند روزی رهایش کنی .


ارد
بزرگ: دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ
گاه آن را به رخ ما نمی کشند .


ارد
بزرگ: فروتنی زمانی هویدا می گردد که آدمی از کوهستان وجودش پایین آمده و یا در حال
فرود آمدن است .


ارد
بزرگ: فرمانروایان اگر خویی صوفیانه داشته باشند همواره دشمنان سرزمین خویش را افزون
نموده و گستاخ تر می کنند .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


سخنان ناب اندیشمندان و متفکران


ارد
بزرگ: نادانی و پستی یک نفر در گذشته ، نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد
.


ارد
بزرگ: سربازی که می ترسد ، جان خود و دیگر سربازان را به خطر می افکند .


ارد
بزرگ: چه بیچاره اند مردمی که ، قهرمانشان بزدل است .


ارد
بزرگ: برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن .


ارد
بزرگ: خردمندان ترس را هم به بازی می گیرند .


ارد
بزرگ: ترس می تواند پیشرفت و رشد به همراه آورد اما این پیشرفت هم در نهایت توان آرام
سازی روان آدمی را ندارد ، سخن دلنشین خردمندان دل ها را آرام می کند .


ارد
بزرگ: خوار نمودن هر آیین و نژادی به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید .


ارد
بزرگ: تنها کسی که موجب خواری همیشگی ما می گردد خود ما هستیم .


ارد
بزرگ: سرچشمه خوار کردن دیگران ، از بی شرمی و بی ادبی ست .


ارد
بزرگ: کسانی که دیگران را با بی ارزشترین واژه ها به ریشخند می گیرند ابلهانی بیش نیستند
.


ارد
بزرگ: آنانی که چیزی برای گفتن ندارند با لودگی و ریشخند تلاش می کنند خودی نشان دهند
.


ارد
بزرگ: با فریب شاید بتوان چیزی بدست آورد اما در نهایت همان دستاورد مایه تباهی خواهد
بود .


ارد
بزرگ: فریبنده همیشه در حال فریب خوردن است .


ارد
بزرگ: فریبکاری زرنگی نیست که رسوای ست .


ارد
بزرگ: فریب بی گناه ، خفتی هولناک در پی دارد .


ارد
بزرگ: فریبکاران همه کسان و خویشان خود را از دست می دهند .


ارد
بزرگ: بیداری بدون آگاهی امکان پذیر نیست .


ارد
بزرگ: هر پیوستنی آگاهی و میوه ای نو ارمغان می آورد .


ارد
بزرگ: آگاهی تنها راه رسیدن به آزادی ست .


ارد
بزرگ: آگاه بر داشته های خود بیناست .


ارد
بزرگ: آگاهی هدف را نزدیک می کند و از دوباره روی بازمان می دارد .


ارد
بزرگ: خبرچین ، بزودی بی خبرترین آدم خواهد بود .


ارد
بزرگ: آدمی می تواند بارها و بارها به شیوه های گوناگون قهرمان شود .


ارد
بزرگ: آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند .


ارد
بزرگ: نرمدلی و نرمش منش آدمی است و سنگدلی و سختسری منش اهریمن.


ارد
بزرگ: خوش نامی بزرگترین فر و افتخار هر آدمی است .


ارد
بزرگ: نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند.


ارد
بزرگ: میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می کاهد ، مگر دیدار پدر و مادر .


ارد
بزرگ: آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و دانش .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


 سخنان برگزیده، سخنان حکمت آمیز


ارد
بزرگ: با خرد ، به سرچشمه ها بیاندیش . آدمی گاهی سرآغاز را اشتباه می گیرد ، برسان
زمانی که رودها را سر چشمه دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و


رودها
و چشمه ها را لبریز می کنند .


ارد
بزرگ: آدم مادیگرا ، جاده های احساسش کم رفت و آمد است .


ارد
بزرگ: فرمانروای دانا ، زخم خورده را بر هیچ کار دیوانی نمی گمارد .


ارد
بزرگ: خواست فرمانروا باید هم آهنگ با مردم باشد پیشداری او به نابودی اش می انجامد
.


ارد
بزرگ: وقتی دیوانسالاران از نزدیکان فرمانروایان شدند دیگر امیدی به رشد کشور نیست
.


ارد
بزرگ: بزرگترین کارخانه نابودی توانمندیها ، آیین آموزشی نادرست است.


ارد
بزرگ: سیاسیون وقتی دشمن یک خواسته پایدار مردمی هستند ، بهترین گزینه ایی که برای
نابودی آن اجرا می کنند این است که : پیشتر آفات آن را خوب بپرورند و سپس آن درخواست
همگانی را با آفاتی که ساخته اند آزاد می سازند .


ارد
بزرگ: با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود
.


ارد
بزرگ: بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .


ارد
بزرگ: دشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در درون سرای او جست و جو می کند .


ارد
بزرگ: فزون خواهی برای داشته های ما زیانبار است .


ارد
بزرگ: آنانی که به ناگهان رشد کرده اند همچون کسی اند که بر تنابی باریک در حال گذرند
.


ارد
بزرگ: پیشرفت آدمی زمانی بدست می آید که بر کردار و رفتار خود فرمانروا باشد .


ارد
بزرگ: خواسته مراد از مرید خاموشی و ژرف نگریست ، و خواهش مرید از مراد ، نشان دادن
راه پیشرفت .


ارد
بزرگ: پیشرفت تنها در سایه آمادگی همیشگی ما بدست می آید .


ارد
بزرگ: مردمان توانمند در خواب نیز ، رهسپار جاده پیشرفتند .


ارد
بزرگ: برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود .


ارد
بزرگ: آدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن .


ارد
بزرگ: قهرمان های آدمهای کوچک ، همانند آنها زود گذرند .


ارد
بزرگ: کین خواهی از خاندان یک بدکار ، تنها نشان ترس است ، نه نیروی آدمهای فرهمند
.


ارد
بزرگ: برآزندگان بدنبال دگرگونی و رستاخیزند ، رشد در کمینگاه راه های نارفته است
.


ارد
بزرگ: برآزندگان شادی را از بوته آتشدان پر اشک ، بیرون خواهند کشید .


ارد
بزرگ: آنکه با آدمهای گستاخ گفتگو می کند ، دیر و یا زود به شر آنها گرفتار آید .


ارد
بزرگ: برای آنکه به فرودستی گرفتار نشویی ، دست گیر آدمیان شو .


ارد
بزرگ: گفتگو با آدمیان ترسو ، خواری بدنبال دارد.


ارد
بزرگ: همه آدمیان به شیوه های گوناگون سختی های روزگار را می چشند .


ارد
بزرگ: جشن های بزرگ انگیزه افزایش باروری و پویایی آدمیان می گردد .


ارد
بزرگ: خردمندان همچون عقاب ها دیدی گسترده دارند و بردبارند .


ارد
بزرگ: بردباری در توان هر کسی نیست کسانی که بردبارند فرمانروایی می کنند .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


حرفهای حکیمانه، حرف پند آموز


ارد
بزرگ: نگاه درون و برون ما ، از خویشتن خویش آغاز و بدان خواهد انجامید .


ارد
بزرگ: درون ما با تمام جزئیات ، از نگاه تیزبین اهل خرد پنهان نیست .


ارد
بزرگ: نگاه زمینیان ، تهی است از انوار آسمانیان .


ارد
بزرگ: نگاه آدمهای کوچک ، چه زود پر می شود و لبریز .


ارد
بزرگ: پیرامونیان ما چه بخواهیم و یا نخواهیم بر اندیشه های ما اثر خواهند گذاشت .


ارد
بزرگ: وارونگی آدمیان و جانوران در پویایی اندیشه و دانش است ولی آدمی هر دم می تواند
به رفتار و خوی بسیار بربرگونه دست یابد و دست به هر بزهی بزند که پلیدترین جانوران
هم در بایسته ترین هنگامه از انجام آن می پرهیزند .


ارد
بزرگ: همواره آدمیان دایره و چنبره بدی و پلیدی را با دانش و اندیشه برتر خویش بسته
و بسته تر می سازند .


ارد
بزرگ: خرد ابتدا به اندیشه پناه می برد .


ارد
بزرگ: چهار چوب نگاه ما زمینی است ، اما برآیند اندیشه ما جنبه آسمانی نیز پیدا می
کند .


ارد
بزرگ: با کسی گفتگو کن که رسیدن به خرد و آگاهی اندیشه اوست نه خویشتن خویش .


ارد
بزرگ: اندیشه و انگاره بیمار ، آینده را تیره و تار می بیند .


ارد
بزرگ: سامان از پس ساختار درست هویدا می گردد .


ارد
بزرگ: سامانه همه گیر هستی با آنکه یکنواخت پنداشته می شود ولی رو به پویش و پیشرفت
است . گردش آرام هستی نباید ما را فریب دهد ، ما بخشی از یک برنامه بزرگ و پیشخواسته
در کیهان هستیم که پیشرفت را در نهاد خود دارد .


ارد
بزرگ: مهمتر از امنیت بیرونی ما ، امنیت درونی ماست . هیچ ارتشی نمی تواند نا امنی
درون فرو ریخته مان را بهبود بخشد . تنها خود ما هستیم که می توانیم آن را سامان بخشیم
.


ارد
بزرگ: شورشهای آدمیان ، با بسامدهای پر توان کیهانی خیلی زود به سامانه درست خویش باز
می گردد .


ارد
بزرگ: برآیند سامان یافتگی رفاه است پس : نخست باید به ساختار درست رسید سپس بر اساس
آن ساماندهی کرد آنگاه رفاه همگانی بوجود می آید .


ارد
بزرگ: آدمهای فرهمند به نیرو و توان خویش باور دارند.


ارد
بزرگ: هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است .


ارد
بزرگ: پیام آوران باورهای پست بزرگترین پیروزیهای تاریخ مردم خویش را به ریشخند گرفته
اند .


ارد
بزرگ: آدم خودباور ، هیچ گاه برای رسیدن به مادیات ، ارزشهای آدمی را زیر پا نمی گذارد
.


ارد
بزرگ: مهم نیست که دیگران ما را باور کنند ، مهم آن است که خود خویشتن خویش را باور
کنیم .


ارد
بزرگ: زیبارویی که می داند زیبایی ماندنی نیست پرستیدنی ست.


ارد
بزرگ: آنکه زیبایی خرد را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه از هر چه داشت
تهی گشت .


ارد
بزرگ: زمین هر روز هزاران هزار گل زیبا به ما ارزانی می دارد اما کمتر کسی زمین را
می بیند .


ارد
بزرگ: زیباترین خوی زن ، نجابت اوست .


ارد
بزرگ: آدمهای فرهمند و خودباور بدنبال کف زدن دیگران نیستند آنها به شکوه و ارزش کار
خود باور دارند .


ارد
بزرگ: زمانی می توانید کسی را از راهی بازدارید که ابتدا هدفش را دگرگون ساخته باشید
. تا کسی هدفش دگرگون نگردد شما راه به جایی نخواهید برد .<      1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ