سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مردن و خوارى نبردن ، و به اندک ساختن و به این و آن نپرداختن ، و آن را که نصیب به آسانى به دست نیاید با کوشش با آن برنیاید و روزگار دو روز است روزى از تو و روزى به زیان تو ، در روزى که از توست سرکشى بنه و در روزى که به زیان توست تن به شکیبایى ده . [نهج البلاغه]
 
پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


 سخنان قصار مشاهیر، جملات قصار


ارد
بزرگ: آنانی که در کنار ما زندگی می کنند اما کنشی ندارند و وارستگی را در پشت کردن
به جهان می دانند گوشه نشینی می کنند و همه چیز را گذرا می دانند تکه گوشتهای هستند
که هنوز از جهان حیوانی خود به دنیای آدمیان پا نگذاشته اند . آنکه ما را به این جهان
آورد فر و خرد را مایه رشد ما قرار داد ، باید به آنان گفت خرد و دانش را انکار کردن
با خوابیدن و مردن تمیزی ندارد .


ارد
بزرگ: پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند .


ارد
بزرگ: بدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت،
این هنجار دردناک زندگی است .


ارد
بزرگ: آنانیکه سامان و پویندگی در کیهان را دروغ می پندارند ، همواره در اندیشه کین
خواهی و حمله به جهان پیرامون خویش هستند . زندگی خود و نزدیکانشان را تباه می سازند
و سرانجام در برآیندی بزرگتر از هستی ناپدید می شوند .


ارد
بزرگ: نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است .


ارد
بزرگ: ساده باش ، آهوی دشت زندگی ، خیلی زود با نیرنگ می میرد .


ارد
بزرگ: هیچ پیر جهان دیده ای منکر برآیند زهرآلود ، دارایی حرام در زندگی آدمی نیست
.


ارد
بزرگ: آنکه زندگی بدون رنج و تلاش را برمی گزیند پیشاپیش مرگ خویش را نیز جشن گرفته
است .


ارد
بزرگ: زندگی میدان ادامه راه اشتباه نیست هر گاه پی به ناراستی راه خود بردیم باید
به ریشه و بن پاکی خویش باز گردیم ، نه آنکه با اشتباهی دیگر آن را ادامه دهیم که برآیند
آن ، از دست دادن همه عمر است .


ارد
بزرگ: دوستان فراوان نشان دهنده کامیابی در زندگی نیست ، بلکه نشان نابودی زمان ، به
گونه ای گسترده است.


ارد
بزرگ: اگر آغاز زندگی ات با سپیده دم و روز همزاد گشت همواره در جست و جوی چراغ و پناهگاهی
برای شبانگاهان باش ، و اگر درشب و سیاهی آغاز شد از امید در خود چراغی بیافروز که
پگاه خوشبختی نزدیک است.


ارد
بزرگ: صدا زنده است یا مرده؟ رنگ ها بخشی از پیکره ای زنده اند یا مرده ؟ ! آذین بند
و رخت چطور؟ !!!


اگر
کسی در این پرسش ها خوب بنگرد خواهد دید همه آنها دارای روان و نیرو هستند . یک آوای
زیبا می تواند شما را از خود بی خود کند ، رنگی ویژه می تواند شما را آرامش و یا به
خشم در آورد و یا پدیده های بی جانی همچون نامه و جامه و … به صد زبان با شما گفتگو
می کنند ، همه آنها در حال سرودن آواز خوش دمادم زندگی اند …


ارد
بزرگ: در زندگی نادان سرانجام یک گره ، صدها گره باز نشدنی است .


ارد
بزرگ: کجاست سینه کش کوهستان سرد و بلندی که گامهای برآزندگان را بر تن خویش به یادگار
نداشته باشد ؟ .


ارد
بزرگ: برآزندگان دستی و دامنی برای کاشتن دارند ! تا کدام فرزند برداشت کند ؟...


ارد
بزرگ: ناتوان ترین آدمیان، آنانی هستند که نیروی بدنی خویش را به رخ دیگران می کشند
.


ارد
بزرگ: اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن .


ارد
بزرگ: تجربه ها درسهای خویش را به هزار رنگ و گونه پدیدار ساخته و یاور ما می گردند
.


ارد
بزرگ: ارزیابی و پژوهش ما بر کار دیگران دو درس در پی دارد : نخست اینکه با دانش او
آشنا می شویم و دوم آنکه ما راه های تازه و درست را به او هدیه خواهیم نمود .


ارد
بزرگ: بزرگترین دام نقادان ، خودستایی است .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


سخنان
امام علی (ع)، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


خوشبخت
، کسی است که به آنچه از دست رفته بی اعتنا باشد .


غرر
الحکم : 3/137


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


از
خداوند مقام شهیدان و همزیستی با خوش بختان و همدمی با پیامبران را مسالت داریم .


نهج
البلاغه : الخطبه 23


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
صادق (ع)


خوشبخت
، کسی است که برای نفس خود خلوت و فراغتی یابد و به کار اصلاح آن بپردازد .


بحار
الانوار : 78/203/35


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
صادق (ع)


کسی
که عالم نباشد سزاوار نیست که خوشبخت شمرده شود .


تحف
العقول : 364


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


به
علم عمل کنید ، تا خوشبخت شوید .


غرر
الحکم : 2479


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


چه
دور است میان آسایش و تن پروریو رسیدن به خوشبختی .


غرر
الحکم : 10028


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
صادق (ع)


خوشبخت
مردی که نمیرد ، تا جانشین خود را ببیند .


مکارم
الاخلاق : 1/477/1646پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


 سخنان حکیمانه فلاسفه، جملات زیبا


ارد
بزرگ: بهبودی زخم شمشیر بسیار تندتر از زخم دل آزرده است.


ارد
بزرگ: غم ، می تواند از پایمان درآورد و اگر خود ساخته باشیم نیروی سرفرازیمان خواهد
شد .


ارد
بزرگ: در هنگامه رستاخیز و غرش آذرخش مردمان ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست
.


ارد
بزرگ: تنها میهمانی را بپذیرید ، که بتوانید بدرقه اش کنید .


ارد
بزرگ: پند و اندرز بسیار ، همچون دشنام آزار دهنده است .


ارد
بزرگ: خودخواه ترین آدمیان آنانی هستند که چشمشان را بر سرنوشت هم میهنانشان بسته اند
.


ارد
بزرگ: کاویدن در غم ها ما را به خوشبختی نمی رساند .


ارد
بزرگ: در دوران زندگی ، تنها زمان هایی برایمان ارزشمند است که هدف و آرمانی را پیگیری
می کردیم .


ارد
بزرگ: نامداران هیچگاه خویش را گرفتار پاسخ به ابلهان کج اندیش نکردند .


ارد
بزرگ: تا اندیشه ایی پاسخگو در بین نباشد کجروی ادامه خواهد داشت .


ارد
بزرگ: برای جلوگیری از تباهی و بیراهه روی ، راه اندیشه و ارزیابی را باز بگذاریم
.


ارد
بزرگ: آنگاه که تلاش می کنیم همه چیز را به زور در چنگ خویش داشته باشیم ، دستمان خالی
تر از ، هر زمان دیگر است .


ارد
بزرگ: اگر آرمان و هدف زندگی خویش را بدانیم ، هر دم از خانه این و آن سر در نمی آوریم
.


ارد
بزرگ: دیوان سالاران واپسگرا بر این باورند که همنوایی با مردم کوچه و بازار بسیار
آسان تر از همنوایی با خردمندان است .


ارد
بزرگ: آنکه ناراستی پیشه نموده ، خموشی دیگران هم برایش ترسناک است .


ارد
بزرگ: برای رسیدن به جایگاهی بالاتر ، گذشت را نیز بیاموزیم .


ارد
بزرگ: زورگو ، خواب پریشان بسیار می بیند .


ارد
بزرگ: تا هنگامی که از برتری خویش سخن می گویی ، دیده نمی شوی .


ارد
بزرگ: کسی که فریفته نگاهی می گردد ، توان نجات دیگران را ندارد .


ارد
بزرگ: ارمغان کُرنش در برابر نادان ، سختی دو چندان است .


ارد
بزرگ: آواز سرد از سینه نا امید بر می خیزد .


ارد
بزرگ: آنکه با تلاش بسیار اندیشه خویش را فربه نمود ، با این وجود باز گوش به سخن این
و آن سپرد ، دیگر نمی توان آینده روشنی در پیش روی او دید .


ارد
بزرگ: خرد در دانسته های ما دیده نمی شود ، خرد تنها در کردار ما هویدا می گردد .


ارد
بزرگ: ریشه رشد تبهکاری در امنیت بزهکار است .ارد
بزرگ: ارزش یکدیگر بویژه کهن سالان خویش را بدانیم که نیروی امروز ما برگرفته از نیروی
ست که پیشتر آنها به ما بخشیده اند.


ارد
بزرگ: دوستی و مهر ، امید می آفریند و امید زندگی ست .


ارد
بزرگ: آزادی ، عنوانی برای زینت کاخ دیوان سالاران نیست ، آزادی کوچکترین حق مردم است
که اگر نباشد هیچ دودمانی برجای نخواهد بود .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


نظریات بزرگان-
پند
های زندگی


ارد
بزرگ: بردباری بهترین سپر در روزهای سخت و ناپایداریست .


ارد
بزرگ: با بردباری همه چیز در چنگ توست .


ارد
بزرگ: آه و بردباری ، ریشه هر دیوزاد ، و بد خویی را ، خواهد کَند .


ارد
بزرگ: در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و
اگر نیافتید همان در را بشکنید .


ارد
بزرگ: اگر شما به مشکلات پشت کنید سختی ها هیچگاه به شما پشت نخواهند نمود بهترین راه
، مبارزه پیگیر و همیشگی با سختی هاست .


ارد
بزرگ: گاهی برای رسیدن به پیشرفت می بایست راه سخت کوهستان را برگزینیم .


ارد
بزرگ: راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است .


ارد
بزرگ: آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه بسوی راه های نارفته رفت بی گمان
آموزگار آیندگان خواهد شد.


ارد
بزرگ: آنکه پی به نیروی سترگ درون خود برد ، راه آزاد سازی آن را نیز خواهد یافت .


ارد
بزرگ: راهی جز نرمش و بازی با هستی نیست .


ارد
بزرگ: اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی
.


ارد
بزرگ: خویش را خوار نکنیم و اگر ارزشش را بدانیم هیچگاه در برابر یاوه گویان آسیب پذیر
نخواهیم بود .


ارد
بزرگ: آدمهای بی مایه ، همگان را ابزار رسیدن به خواسته های خویش می سازند .


ارد
بزرگ: بسیاری از آرزوهایمان را می توانیم با نشان دادن توانمندی خویش به آسانی بدست
آوریم .


ارد
بزرگ: آنگاه که سنگ خویشتن را به سینه می زنید نباید امید داشته باشید همگان فرمانبردار
شما باشند .


ارد
بزرگ: تبهکار همیشه نگران کیفر خویش است حتی اگر بر زر و زور لمیده باشد و این بسیار
درد آور است چرا که سایه کیفر همواره در برابر دیدگانش است .


ارد
بزرگ: بسیاری در پیچ وخم یک راه مانده اند و همواره از خویشتن می پرسند : ما چرا ناتوان
از ادامه راهیم . بدانها باید گفت می دانی در کجا مانده ای؟ همانجای که خود را پرمایه
دانسته ای.


ارد
بزرگ: کردار ناپسند خویش را با دارایی زیاد هم نمی توانی پنهان سازی .


ارد
بزرگ: برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را به حال خود رها مکن .


ارد
بزرگ: آتش خشم را با آب سکوت خاموش کن .


ارد
بزرگ: برای کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز .


ارد
بزرگ: رویش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان می دهد .


ارد
بزرگ: خموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است .


ارد
بزرگ: اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار .


ارد
بزرگ: نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد و دیگران گرفتار نمای بیرونی آن می شوند .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


 جملات بزرگان، جملات فلسفی


ارد
بزرگ: جایی که شمشیر است آرامش نیست .


ارد
بزرگ: کار ما برآیند خواست و برنامه ماست آنکه خواست و برنامه ایی ندارد کاری انجام
نمی دهد .


ارد
بزرگ: کیهان دارای ساختاری هدفمند است . این ساختار به آن پویایی بخشیده ، و برآیندی
شگرف ، در آن بر جای می گذارد .


ارد
بزرگ: عشق همچون توفان سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کند و انگیزه رشد و باروری
روزافزون می گردد .


ارد
بزرگ: عشق چنان شیفتگی در نهان خود دارد که سخت ترین دلها نیز ، گاهی هوس شنا در آن
را می کنند .


ارد
بزرگ: نماز عشق ترتیبی ندارد چرا که با نخستین سر بر خاک گذاردن ، دیگر برخواستنی نیست
.


ارد
بزرگ: رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد .


ارد
بزرگ: پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی ، یافتن آرمان و خواسته ای هویدا است .


ارد
بزرگ: تنها آرمانهای بزرگ است که به ما بینشی فرا دنیوی می دهد .


ارد
بزرگ: هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز
در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نامید نشو چرا که آرام
جان دیگری در راه است .


ارد
بزرگ: کمک به همگان ، عشقی است که به برجستگان کمک می کند راه های سرفرازی را بیابند
.


ارد
بزرگ: سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان می بخشد .


ارد
بزرگ: دشواری ، به هدف ما ارزش می بخشد . دشواری بیشتر ، ارزش فزونتر .


ارد
بزرگ: دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان برگزیدگان است .


ارد
بزرگ: خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار تا مردم پشتیبان تو باشند .


ارد
بزرگ: رسانه تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد نه اینکه به مردم بگوید شما چه بگویید
که خوشایند ما باشد .


ارد
بزرگ: منتقدین پر حرف بجای عملگرایان کم حرف هم سخن می گویند .


ارد
بزرگ: دیگران خیلی زود بازخورد رفتار ما را نشان می دهند . درستی و نادرستی کردارمان
را در نگاه و سخن دیگران خواهیم یافت .


ارد
بزرگ: آنکه پیاپی سخنتان را می برد ، دلخوش به شنیدن سخن شما نیست .


ارد
بزرگ: اگر به سخنی که گفته اید با تمام وجود پایبند هستید، دیگر نیازی نیست برای آن
پوزش بخواهید .


ارد
بزرگ: دل کیهان را اگر بگشاییم این سخن را خواهیم شنید ” هر کنشی واکنشی را در پی دارد
” پس بر این باور باشید ! همه کردار ما چه خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواهد بود


ارد
بزرگ: سخن بدون پشتوانه ، یعنی گزاف گویی .


ارد
بزرگ: پایداری و تلاش کلید هر بند بسته ای است .


ارد
بزرگ: نو آوری نتیجه خواست و تلاش ماست نه رخدادهای ناگهانی .


ارد
بزرگ: سازگاری با زیستگاه و تلاش برای بهتر شدن جایگاه کنونی ویژگی ناب آدمهای پاک
است .


ارد
بزرگ: آنکه برای بهروزی آدمیان تلاش می کند و راه درست را نشان می دهد بارها و بارها
می زید و تا یاد و سخنش جاریست او زاده می شود و باز هم .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


جملات حکیمانه- پند های بزرگان


ارد
بزرگ: آن گاه که ، زایش راهی نو را از درون خویش احساس کردی پای در راهی خواهی گذارد
که پیشتر برای رسیدن بدان بسیار تلاش نموده ایی .


ارد
بزرگ: اهل بازار بر این باور اشتباهند که فرهنگ را هم می شود با زمان بندی دگرگون ساخت
!.


ارد
بزرگ: افزایش ناگهانی مردم سبب کاهش ادب ،فرهنگ و فرهیختگی می گردد آنهم از آن رو که
نسل و تبار پیش از آن نمی تواند بایستگیها و وظایف خویش را همچون آموزگار بدرستی انجام
دهد .


ارد
بزرگ: فرهنگ های همریشه ، انگیزه ای توانمند است که موجب همبستگی کشورها در آینده می
گردد .


ارد
بزرگ: شالوده و زیربنای گسترش هر کشور ، فرهنگ است .


ارد
بزرگ: پیوند ما تنها با زندگان نیست همه ما پیوندی ابدی با نیاکان و اسطوره های سرزمین
خویش داریم .


ارد
بزرگ: خاموشی بیشه نبرد ، فریادها در سینه دارد .


ارد
بزرگ: فریاد سیمای آغازین هر شورش و رستاخیزیست ، پژواک آن آینده را می سازد .


ارد
بزرگ: استخوان بندی فریاد ، پاسخی ست به هزاران ستم بی صدا .


ارد
بزرگ: فریادهای دردناک و ستمدیده ، شمشیرهایست که هر آن به گونه ایی انتقام می گیرند
.


ارد
بزرگ: فریادرس پاکزاد است ، او گوشش پیشتر تیز شده و آماده کمک رسانی ست .


ارد
بزرگ: اندیشمند همواره بدنبال پیدا کردن راهی مناسب برای بهبود زندگی آدمیان است .


ارد
بزرگ: اندیشمندان را شاید بتوان نادیده گرفت و یا بزور خفه شان نمود ! اما تاریخ ،
گواه هزاران سال فریاد رسای آنان بوده و هست .


ارد
بزرگ: شادی و بهروزیمان را با ارزش بدانیم ، تن رنجور نیرویی برای ادب و برخورد درست
برجایی نمی گذارد .


ارد
بزرگ: زندگی ، پیشکشی است برای شاد زیستن .


ارد
بزرگ: کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست .


ارد
بزرگ: آدمهای آرمانگرا هنگامیکه به نادرست بودن آرزویی پی می برند بر ادامه آن پافشاری
نمی کنند .


ارد
بزرگ: اندیشه همه گیر مردمی همیشگی نیست زیرا همواره دستخوش دگرگونی بدست جوانان پس
از خود است ورود جوانان به آرامی، آرمانهای نو پدید می آورد ، و اگر آرمان گذشتگان
نتواند خود را بازسازی کند ناگریز نابود می گردد.


ارد
بزرگ: هرگز هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ ، نگاهت به آنانی که دستمزد خویش را
پیشاپیش می خواهند نباشد ! تنها به توانایی های خود اندیشه کن .


ارد
بزرگ: آنکه نگاه و سخنش لبریز از شادی ست در دوران سختی نیز ماهی های بزرگتری از آب
می گیرد .


ارد
بزرگ: سنگینی یادهای سیاه را


با
تنهایی دو چندان می کنی …


به
میان آدمیان رو و در شادمانی آنها سهیم شو


لبخند
آدمیان اندیشه های سیاه را کمرنگ و دلت را گرم خواهد نمود .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


سخنان طلایی، سخن بزرگان


ارد
بزرگ: اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد کمتر
دچار گسست می شوند .


ارد
بزرگ: بسیاری از جنگها و آوردهای مردمی از روی نبود شناخت و آگاهی آنها نسبت به یکدیگر
بوده است .


ارد
بزرگ: برای رسیدن به کامیابی نباید از شکست های پیشین خیلی ساده بگذرید ، شناخت موشکافانه
آنها ، پیشرفت شما را در پی خواهد داشت .


ارد
بزرگ: گزینش امروز ما ، برآیند اندیشه ها و راه بسیار درازیست که تا کنون از آن گذشته
ایم . این گزینش می تواند سیمای نوی را از ما به نمایش بگذارد .


ارد
بزرگ: آنکس ، رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر بارها و بارها با
تصمیم گیری های بسیار ، خود ساخته شده است.


ارد
بزرگ: هر آرزویی بدون پژوهش و تلاش ، به سرانجام نخواهد رسید .


ارد
بزرگ: اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش زور گویی پیشه کنیم ، پس از چندی کسانی را در
برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان به آنها نمی رسد .


ارد
بزرگ: کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین
آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد .


ارد
بزرگ: آینده جوانان را از روی خواسته ها ، و گفتار ساده اشان ، می توان پی برد . نپنداریم
که میزان دارایی و یا امکانات ، دلیلی بر پیروزی و یا شکست آنهاست ، مهم خواسته و آرزوی
آنهاست .


ارد
بزرگ: به آرزوهایی خویش ایمان بیاورید و آنگونه نسبت به آنها باندیشید که گویی بزودی
رخ می دهند .


ارد
بزرگ: توان آدمیان را، با آرزوهایشان می شود سنجید.


ارد
بزرگ: آنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش نامفهوم است .


ارد
بزرگ: همواره تنهایی ، توانایی به بار می آورد .


ارد
بزرگ: در هنگام توانایی اگر بستانکاری دیگران را ندهی ، بویژه هنگامی که او درمانده
باشد ، فر و جایگاه خویش را برای همیشه از دست می دهی .


ارد
بزرگ: سپاسگذاری و ارج نهادن به دیگران ، نشان بزرگی و توانایی ست .


ارد
بزرگ: اندیشه برتر در روزهای توفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش ، توانایی
برتر خویش را از دست نمی دهد.


ارد
بزرگ: پیش از آنکه با کسی پیمانی ببندید ، دمی درباره توانایی خود در اجرای آن بیندیشید
و سپس پاسخ گویید .


ارد
بزرگ: آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند ابردریاها به پا می خیزند، آیا
تو هم بر می خیزی ؟


ارد
بزرگ: آنکه نمی تواند از خواب خویش برای فراگیری دانش و آگاهی کم کند ارزش برتری و
بزرگی ندارد .


ارد
بزرگ: رشد آدمیان تنها زمانی پایدار خواهد بود که بر اساس شایستگی ها و توانایی آنها
باشد .


ارد
بزرگ: آنان که مدام دل نگران ناتوانان هستند هیچ گاه نمی توانند ناتوانی را نجات بخشند
! با اشک ریختن ما ، آنها توانا نمی شوند باید توانا شد و آنگاه آستین همت بالا زد
.


ارد
بزرگ: تواناترین آدمها ، بیشتر زمانها خود را ناتوان می یابند .


ارد
بزرگ: آدمیان ترسو و ناکارآمد خود را در دنیایی صوفیانه قهرمان می بینند .


ارد
بزرگ: سرزمینی که جوانانش دارای افکاری صوفیانه هستند ، بزودی بردگی را نیز تجربه می
کنند .


ارد
بزرگ: آنکه همراه است و یاور ، هر نفس اش بهایی بی انتها دارد .


ارد
بزرگ: تنها راه ماندگاری هر مراوده دوستانه ایی ، رسیدن به ساختاری مشترک است .


ارد
بزرگ: دوستی تنها برآیند نیاز ما نیست ، از خودگذشتگی نخستین پایه دوستی ست .


ارد
بزرگ: دوستی بیش از اندازه همانند دشمنی ترسناک است .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


 جملات زیبای بزرگان، سخنان آموزنده


ارد
بزرگ: هیچ دوستی بهتر از تنهایی ، برای اهل اندیشه نیست .


ارد
بزرگ: برای آنکه دوستیمان پا برجا بماند بهتر است همواره میانمان فاصله ایی باشد .


ارد
بزرگ: اگر می خواهی دوستیت پا برجا بماند هیچ گاه با دوستت شریک مشو .


ارد
بزرگ: به ارزش نگاه دوست زمانی پی می بری که در بند دشمنان و بدسگالان باشی .


ارد
بزرگ: دوستی که نومیدنامه می خواند ، همیشه سوار تو و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد
شد .


ارد
بزرگ: هیچ گاه هماورد خویش را کوچک مپندار چون او بهترین دوست توست او انگیزه پیشرفت
و پویش است .


ارد
بزرگ: خموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای دشمنی است .


ارد
بزرگ: پر حرفی در هنگام اندرز ، از اثر آن می کاهد .


ارد
بزرگ: اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد .


ارد
بزرگ: پرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است .


ارد
بزرگ: آنکه پرسشهای پراکنده در وادی های گوناگون را همزمان می پرسد ، تنها می خواهد
زمان و نیروی استاد را تباه کند .


ارد
بزرگ: فراموش نشدنی ترین اندرزها آنهایست که اندوهی فراوان برای بدست آوردنشان کشیده
ایم .


ارد
بزرگ: اندرز پیران ، بیشتر زمان ها مملو از خون و درد است که بدبختانه جوان از فهم
آن ناتوان است .


ارد
بزرگ: فرمانروای شایسته به فکر انتقام از مردم خویش نیست .


ارد
بزرگ: فرمانروایان هیچگاه نباید از بار کاری که بر دوش گرفته اند شانه خالی کنند اگر
هم اشتباهی رخ نموده با دلیری آن را بازگویند .


ارد
بزرگ: مردان و زنان کهن در راه رسیدن به هدف ، یک آن هم نمی ایستند .


ارد
بزرگ: نگاه مردان کهن ایستا نیست آنها دورانهای آینده را نیز به خوبی می بینند .


ارد
بزرگ: دودمان بی نیا و مرد کهن ، به هزار آیین اهریمنی گردانده می شود .


ارد
بزرگ: اگر نتوانیم به تبار خویش سامانی درست دهیم ، مانند این است که در خانه ایی بی
دیوار زندگی می کنیم .


ارد
بزرگ: برآزندگان خواهند ساخت سرآیندگان از پس آن خواهند سرود و زمین آیندگان را بارور
می سازند .


ارد
بزرگ: برآزندگان سپاه یاران خویش را تنها در آمدگان و زندگان نمی بینند .


ارد
بزرگ: صدها راه برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ، که همان
رو راست پند گفتن است را برمی گزینیم .


ارد
بزرگ: آن که پند پذیر نیست ، در حال افتادن در چاله سستی و زبونی است .


ارد
بزرگ: آنچه رخ داده را باید پذیرفت اما آنچه را روی نداده ، می توان به میل خویش بنا
نمود .


ارد
بزرگ: بزرگترین گمشده های ما در زندگی ، نزدیکترین ها به ما هستند ! .


ارد
بزرگ: نگاه ما به سختی های زندگی باید همانند نگاه به انبار پر از مهمات باشد . این
انبار هر چه بزرگتر و افزونتر باشد پادشاهی باشکوه تری در راه است .


ارد
بزرگ: جز نامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست .


ارد
بزرگ: برای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی گرفت و این زیباترین آورد زندگی است .


ارد
بزرگ: شکست های زندگی ، درهای پیروزی را می گشاید و خودپسندی درهای پیروزی را یکی پس
از دیگری می بندد .


ارد
بزرگ: اگر هدف زندگی هویدا باشد ده ها راه بن بست نیز نمی تواند ما را از پیش رفتن
به سوی آن باز دارد .


ارد
بزرگ: آنکه فکر می کند با گذشتن از زندگی خویش می تواند همه را دلشاد دارد و مخالفی
هم نداشته باشد ! سخت در اشتباه است .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


 سخنان ارزشمند، سخنان پند آموز


ارد
بزرگ: بارزترین و گرامی ترین گرایش گاندی ، میهن پرستی او بود .


ارد
بزرگ: تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی .


ارد
بزرگ: آرمان را نباید فراموش ساخت اما می توان هر دم ، به روشی بهتر برای رسیدن به
آن اندیشید .


ارد
بزرگ: هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس .


ارد
بزرگ: میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم اندازه نیروی کنونی ماست .


ارد
بزرگ: همیشه بدنبال سرنوشتی بهتر برای خود باش ، و اگر کسب دانش آرمانت است هر آنچه
در این مسیر رنج ببری ارزشش را دارد .


ارد
بزرگ: کاش گوش به تجربه ها بسپاریم آموختن تجربه ها مانع از رسیدن به خواری و زبونی
است.


ارد
بزرگ: کسی که درد روشنگری و بازگویی تجربه را ندارد خود نیز زمانی برای بهره از آن
را نخواهد یافت .


ارد
بزرگ: خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد .


ارد
بزرگ: آزمودگی آدمها ، از زر هم با ارزشتر است .


ارد
بزرگ: آنکه هدفش را ساده و باز نموده کمتر دچار سر در گمی می گردد .


ارد
بزرگ: مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند ، به اشک به دنبالش خواهد دوید .


ارد
بزرگ: با گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .


ارد
بزرگ: بخشش میزان فر و شکوه آدمی را نشان می دهد .


ارد
بزرگ: خودبینی ، خواستگاهش درون است و آدمی را شیفته خویش می سازد ، وارون بر این خواستگاه
افتادگی پیرامون ماست ، که همگان را به سوی ما می کشاند .


ارد
بزرگ: نقادی که در انتهای ارزیابی خویش ، راه و شیوه درست را نشان نمی دهد یاوه گویی
بیش نیست .


ارد
بزرگ: نقد و ارزیابی بی کینه ، پاداشی است که ارزش آن را باید دانست .


ارد
بزرگ: جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گام شما
برای سازندگی باشد .


ارد
بزرگ: گفتاری که موجب گسستن همبستگی کشور گردد ، ریشه در سخیفی اندیشه گوینده آن دارد
.


ارد
بزرگ: کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می رسانند.


ارد
بزرگ: با احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز به هنجار و چهارچوبی
توانمند دارد .


ارد
بزرگ: کشوری که گروه های هدفمند سیاسی ندارد انتخابات هر روز بیشتر به پستی می گراید
.


ارد
بزرگ: دیوان سالاران بر این باور نباشند که انتخابات حقی است که آنها به مردم می دهند
! .


ارد
بزرگ: همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان
داشته باشی .


ارد
بزرگ: بخت همچون مرغی در گوش ما زمزمه می کند و ما را با خود به سوی می کشاند که باورش
را هم نمی کردیم .


ارد
بزرگ: بخت آدمی به گذشتگان ، آیندگان و جهان کهکشان ها گره خورده است .


ارد
بزرگ: زندگی و بخت در یکدیگر تنیده شده اند تا جایی که گاهی بر این باور می شویم :
بخت ما در دست خود ماست ! .


ارد
بزرگ: چهره و کردارمان می تواند نمای بخت مان نیز باشد .


ارد
بزرگ: اگر هنجارهای سرزمینها نیرومند باشند انتقام هم گم می شود .


ارد
بزرگ: میوه کشتن ، کشته شدن است .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


 سخنان ارزشمند، سخنان پند آموز


ارد
بزرگ: بارزترین و گرامی ترین گرایش گاندی ، میهن پرستی او بود .


ارد
بزرگ: تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی .


ارد
بزرگ: آرمان را نباید فراموش ساخت اما می توان هر دم ، به روشی بهتر برای رسیدن به
آن اندیشید .


ارد
بزرگ: هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس .


ارد
بزرگ: میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم اندازه نیروی کنونی ماست .


ارد
بزرگ: همیشه بدنبال سرنوشتی بهتر برای خود باش ، و اگر کسب دانش آرمانت است هر آنچه
در این مسیر رنج ببری ارزشش را دارد .


ارد
بزرگ: کاش گوش به تجربه ها بسپاریم آموختن تجربه ها مانع از رسیدن به خواری و زبونی
است.


ارد
بزرگ: کسی که درد روشنگری و بازگویی تجربه را ندارد خود نیز زمانی برای بهره از آن
را نخواهد یافت .


ارد
بزرگ: خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد .


ارد
بزرگ: آزمودگی آدمها ، از زر هم با ارزشتر است .


ارد
بزرگ: آنکه هدفش را ساده و باز نموده کمتر دچار سر در گمی می گردد .


ارد
بزرگ: مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند ، به اشک به دنبالش خواهد دوید .


ارد
بزرگ: با گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .


ارد
بزرگ: بخشش میزان فر و شکوه آدمی را نشان می دهد .


ارد
بزرگ: خودبینی ، خواستگاهش درون است و آدمی را شیفته خویش می سازد ، وارون بر این خواستگاه
افتادگی پیرامون ماست ، که همگان را به سوی ما می کشاند .


ارد
بزرگ: نقادی که در انتهای ارزیابی خویش ، راه و شیوه درست را نشان نمی دهد یاوه گویی
بیش نیست .


ارد
بزرگ: نقد و ارزیابی بی کینه ، پاداشی است که ارزش آن را باید دانست .


ارد
بزرگ: جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گام شما
برای سازندگی باشد .


ارد
بزرگ: گفتاری که موجب گسستن همبستگی کشور گردد ، ریشه در سخیفی اندیشه گوینده آن دارد
.


ارد
بزرگ: کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می رسانند.


ارد
بزرگ: با احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز به هنجار و چهارچوبی
توانمند دارد .


ارد
بزرگ: کشوری که گروه های هدفمند سیاسی ندارد انتخابات هر روز بیشتر به پستی می گراید
.


ارد
بزرگ: دیوان سالاران بر این باور نباشند که انتخابات حقی است که آنها به مردم می دهند
! .


ارد
بزرگ: همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان
داشته باشی .


ارد
بزرگ: بخت همچون مرغی در گوش ما زمزمه می کند و ما را با خود به سوی می کشاند که باورش
را هم نمی کردیم .


ارد
بزرگ: بخت آدمی به گذشتگان ، آیندگان و جهان کهکشان ها گره خورده است .


ارد
بزرگ: زندگی و بخت در یکدیگر تنیده شده اند تا جایی که گاهی بر این باور می شویم :
بخت ما در دست خود ماست ! .


ارد
بزرگ: چهره و کردارمان می تواند نمای بخت مان نیز باشد .


ارد
بزرگ: اگر هنجارهای سرزمینها نیرومند باشند انتقام هم گم می شود .


ارد
بزرگ: میوه کشتن ، کشته شدن است .<      1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ