سفارش تبلیغ
صبا ویژن
قدرت دانش، زوال ندارد . [امام علی علیه السلام]
 
پنج شنبه 89 دی 9 , ساعت 10:30 عصر

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

Beauty  ..

Freshness  ..

Dreams  ..

Truth  ..

Imagination  ..

Feeling  ..

Faith  ..

Trust  ..

This is begining of a new year  !

 

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

Like birds, let us, leave behind what we don’t need to carry  …

GRUDGES SADNESS PAIN FEAR and REGRETS  .

Life is beautiful, Enjoy it. HAPPY NEW YEAR

 

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

HAPPY NEW YEAR

Receive my simple gift of LOVE

Wrapped with SINCERITY

Tied with CARE   &

Sealed with BLESSINGS

  2 Keep u HAPPY & SAFE all the life long  .

HAPPY NEW YEAR

 

sms Christmas 2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com    صهیونیسم باید از بین برود

 

Tom Cruise

Angelina Jolie

Aishwarya Rai

Arnold

Jennifer Lopez

Amitabh Bachhan

& me..

All the Stars wish u a Very Happy New Year

 

sms Christmas 2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com    صهیونیسم باید از بین برود

 

Keep the smile, leave the tear, Think of joy, forget the fear… Hold the laugh, leave the pain, Be joyous , Coz its new year!HAPPY NEW YEAR

 

 

sms Christmas 2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com    صهیونیسم باید از بین برود

 

Fill ur life with Happiness & Bright Cheer,

Bring to u Joy and Prosperity for the whole Year,

And it’s my New Year wish 4u Dear

Wish u a VERY HAPPY NEW YEAR

 

Can I have your picture, so Santa Claus knows exactly what to give me. Happy Christmas

 

میشه عکستو بدی بهم؟ که بابانوئل دقیقا بدونه برای کریسمس چی باید بهم هدیه بده. صهیونیسم باید از بین برود

 


پنج شنبه 89 دی 9 , ساعت 10:30 عصر

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

Beauty  ..

Freshness  ..

Dreams  ..

Truth  ..

Imagination  ..

Feeling  ..

Faith  ..

Trust  ..

This is begining of a new year  !

 

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

Like birds, let us, leave behind what we don’t need to carry  …

GRUDGES SADNESS PAIN FEAR and REGRETS  .

Life is beautiful, Enjoy it. HAPPY NEW YEAR

 

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

HAPPY NEW YEAR

Receive my simple gift of LOVE

Wrapped with SINCERITY

Tied with CARE   &

Sealed with BLESSINGS

  2 Keep u HAPPY & SAFE all the life long  .

HAPPY NEW YEAR

 

sms Christmas 2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com    صهیونیسم باید از بین برود

 

Tom Cruise

Angelina Jolie

Aishwarya Rai

Arnold

Jennifer Lopez

Amitabh Bachhan

& me..

All the Stars wish u a Very Happy New Year

 

sms Christmas 2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com    صهیونیسم باید از بین برود

 

Keep the smile, leave the tear, Think of joy, forget the fear… Hold the laugh, leave the pain, Be joyous , Coz its new year!HAPPY NEW YEAR

 

 

sms Christmas 2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com    صهیونیسم باید از بین برود

 

Fill ur life with Happiness & Bright Cheer,

Bring to u Joy and Prosperity for the whole Year,

And it’s my New Year wish 4u Dear

Wish u a VERY HAPPY NEW YEAR

 

Can I have your picture, so Santa Claus knows exactly what to give me. Happy Christmas

 

میشه عکستو بدی بهم؟ که بابانوئل دقیقا بدونه برای کریسمس چی باید بهم هدیه بده. صهیونیسم باید از بین برود

 


پنج شنبه 89 دی 9 , ساعت 10:27 عصر

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

Lets welcome the year which is fresh and new,Lets cherish each moment it beholds, Lets celebrate this blissful New year. Merry X-mas

 

بیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیم، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم. صهیونیسم باید از بین برود

 

ms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

Christmas is not a time nor a season, but a state of mind. To cherish peace and goodwill, to be plenteous in mercy, is to have the real spirit of Christmas

 

کریسمس نه یه زمانه و نه یه فصل، بلکه یک یادبوده،در واقع گرامی داشتن صلح و حسن نیت، رحیم و بخشنده بودن، باعث میشه روح واقعی کریسمس رو لمس کنیم.

 

 

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

There is no ideal Christmas; only the one Christmas you decide to make as a reflection of your values, desires, affections, traditions

 

اس ام اس مخصوص کریسمس 2011، اس ام اس های تبریک کریسمس 2011    www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود، اس ام اس زیبای سال نو، اس ام اس سال جدید، اس ام اس مخصوص کریسمس

2011، اس ام اس های تبریک کریسمس 2011    www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود     20??، اس ام اس مخصوص کریسمس 2011، اس ام اس های تبریک کریسمس 2011    www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 20?? ، x-mass sms, Christmas message, new sms for new year. Christmas   20?? messages. Free beautiful sms for new year. Sms for Christ’s birth. Short poem for Christmas  .

اس ام اس انگلیسی کریسمس با ترجمه ی فارسی

 

 

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

هیچ کریسمسی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی.

 

Joy resounds in the hearts of those who believe in the miracle of Christmas  !

 

Wishing you all the peace, joy, and love of the season! Season"s Greetings!

 

لذت در قلب کسانی که به معجزه ی کریسمس اعتقاد دارند بازتاب میکند.

 

برای تو تمام صلح ، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم . تغییر فصل رو بهت تبریک میگم

 

 

sms Christmas 2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com    صهیونیسم باید از بین برود

 

I am dreaming of white Christmas , with every christmas card i write, May your days be merry and bright, and May all your christmases be white.Happy Christmas

 

به یه کریسمس سفید فکر میکنم، با هر کارتی که برای کریسمس آماده میکنم، آرزو میکنم که همه ی روزهات شاد و آفتابی (روشن) باشن، و امیدوارم که همه ی کریسمس هات سفید

باشن. صهیونیسم باید از بین برود

 

 


پنج شنبه 89 دی 9 , ساعت 10:27 عصر

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

Lets welcome the year which is fresh and new,Lets cherish each moment it beholds, Lets celebrate this blissful New year. Merry X-mas

 

بیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیم، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم. صهیونیسم باید از بین برود

 

ms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

Christmas is not a time nor a season, but a state of mind. To cherish peace and goodwill, to be plenteous in mercy, is to have the real spirit of Christmas

 

کریسمس نه یه زمانه و نه یه فصل، بلکه یک یادبوده،در واقع گرامی داشتن صلح و حسن نیت، رحیم و بخشنده بودن، باعث میشه روح واقعی کریسمس رو لمس کنیم.

 

 

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

There is no ideal Christmas; only the one Christmas you decide to make as a reflection of your values, desires, affections, traditions

 

اس ام اس مخصوص کریسمس 2011، اس ام اس های تبریک کریسمس 2011    www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود، اس ام اس زیبای سال نو، اس ام اس سال جدید، اس ام اس مخصوص کریسمس

2011، اس ام اس های تبریک کریسمس 2011    www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود     20??، اس ام اس مخصوص کریسمس 2011، اس ام اس های تبریک کریسمس 2011    www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 20?? ، x-mass sms, Christmas message, new sms for new year. Christmas   20?? messages. Free beautiful sms for new year. Sms for Christ’s birth. Short poem for Christmas  .

اس ام اس انگلیسی کریسمس با ترجمه ی فارسی

 

 

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

هیچ کریسمسی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی.

 

Joy resounds in the hearts of those who believe in the miracle of Christmas  !

 

Wishing you all the peace, joy, and love of the season! Season"s Greetings!

 

لذت در قلب کسانی که به معجزه ی کریسمس اعتقاد دارند بازتاب میکند.

 

برای تو تمام صلح ، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم . تغییر فصل رو بهت تبریک میگم

 

 

sms Christmas 2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com    صهیونیسم باید از بین برود

 

I am dreaming of white Christmas , with every christmas card i write, May your days be merry and bright, and May all your christmases be white.Happy Christmas

 

به یه کریسمس سفید فکر میکنم، با هر کارتی که برای کریسمس آماده میکنم، آرزو میکنم که همه ی روزهات شاد و آفتابی (روشن) باشن، و امیدوارم که همه ی کریسمس هات سفید

باشن. صهیونیسم باید از بین برود

 

 


پنج شنبه 89 دی 9 , ساعت 10:27 عصر

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

Lets welcome the year which is fresh and new,Lets cherish each moment it beholds, Lets celebrate this blissful New year. Merry X-mas

 

بیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیم، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم. صهیونیسم باید از بین برود

 

ms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

Christmas is not a time nor a season, but a state of mind. To cherish peace and goodwill, to be plenteous in mercy, is to have the real spirit of Christmas

 

کریسمس نه یه زمانه و نه یه فصل، بلکه یک یادبوده،در واقع گرامی داشتن صلح و حسن نیت، رحیم و بخشنده بودن، باعث میشه روح واقعی کریسمس رو لمس کنیم.

 

 

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

There is no ideal Christmas; only the one Christmas you decide to make as a reflection of your values, desires, affections, traditions

 

اس ام اس مخصوص کریسمس 2011، اس ام اس های تبریک کریسمس 2011    www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود، اس ام اس زیبای سال نو، اس ام اس سال جدید، اس ام اس مخصوص کریسمس

2011، اس ام اس های تبریک کریسمس 2011    www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود     20??، اس ام اس مخصوص کریسمس 2011، اس ام اس های تبریک کریسمس 2011    www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 20?? ، x-mass sms, Christmas message, new sms for new year. Christmas   20?? messages. Free beautiful sms for new year. Sms for Christ’s birth. Short poem for Christmas  .

اس ام اس انگلیسی کریسمس با ترجمه ی فارسی

 

 

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

هیچ کریسمسی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی.

 

Joy resounds in the hearts of those who believe in the miracle of Christmas  !

 

Wishing you all the peace, joy, and love of the season! Season"s Greetings!

 

لذت در قلب کسانی که به معجزه ی کریسمس اعتقاد دارند بازتاب میکند.

 

برای تو تمام صلح ، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم . تغییر فصل رو بهت تبریک میگم

 

 

sms Christmas 2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com    صهیونیسم باید از بین برود

 

I am dreaming of white Christmas , with every christmas card i write, May your days be merry and bright, and May all your christmases be white.Happy Christmas

 

به یه کریسمس سفید فکر میکنم، با هر کارتی که برای کریسمس آماده میکنم، آرزو میکنم که همه ی روزهات شاد و آفتابی (روشن) باشن، و امیدوارم که همه ی کریسمس هات سفید

باشن. صهیونیسم باید از بین برود

 

 


پنج شنبه 89 دی 9 , ساعت 10:25 عصر

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

 

هدیه کریسمس میتونه خیلی چیزا باشه

 

 میتونه چیز خاصی هم نباشه!

 

برای تو هر اسباب بازی جدیدی میتونه لذت آور باشه

 

و برای من

 دیدن تو!

 

 

Christmas Gift May Be Many Things

 

Or It May Be a Few  .

 

For You,The Joy

 

Is Each New Toy  ;

 

For Me  ;

 

It’s Watching U

 

 sms-jok.royablog.ir

   

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

بازتاب لذت در قلب کسانی ست که به معجزه ی کریسمس اعتقاد دارند.

 

برایت صلح ، لذت و عشق در این فصل آرزو میکنم .

 

 

Joy Resounds In The Hearts of Those Who Believe In The Miracle of Christmas  !

 

Wishing You All The Peace, Joy, and Love Of The Season  !

 

 Season"s Greetings

 

 

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

 

یه شب ساکت و آروم،

 یه ستاره بالای سرت،

 یه هدیه ی پر برکت از امید و عشق.

 یه کریسمس پر برکت برای تو

 

 

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

دو چیز که توی چرخش زمین نه تموم میشه و نه تغییر میکنه،

 یکی شکوه تولد عیسی مسیحه و دیگری عشق یک دوست به دوستشه!

 

 

Two Things Upon This Changing Earth Can Neither Change Nor End

 

The Splendor Of Christ"s Humble Birth, The Love Of Friend For Friend

 

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

 

میشه عکستو بدی بهم؟ .

تا بابانوئل دقیقا بدونه برای کریسمس چی باید بهم هدیه بده.

صهیونیسم باید از بین برود

 

Can I Have Your Picture  .

 

So Santa Claus Knows Exactly What To Give Me  .

 

Happy Christmas

 


پنج شنبه 89 دی 9 , ساعت 10:25 عصر

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

 

هدیه کریسمس میتونه خیلی چیزا باشه

 

 میتونه چیز خاصی هم نباشه!

 

برای تو هر اسباب بازی جدیدی میتونه لذت آور باشه

 

و برای من

 دیدن تو!

 

 

Christmas Gift May Be Many Things

 

Or It May Be a Few  .

 

For You,The Joy

 

Is Each New Toy  ;

 

For Me  ;

 

It’s Watching U

 

 sms-jok.royablog.ir

   

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

بازتاب لذت در قلب کسانی ست که به معجزه ی کریسمس اعتقاد دارند.

 

برایت صلح ، لذت و عشق در این فصل آرزو میکنم .

 

 

Joy Resounds In The Hearts of Those Who Believe In The Miracle of Christmas  !

 

Wishing You All The Peace, Joy, and Love Of The Season  !

 

 Season"s Greetings

 

 

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

 

یه شب ساکت و آروم،

 یه ستاره بالای سرت،

 یه هدیه ی پر برکت از امید و عشق.

 یه کریسمس پر برکت برای تو

 

 

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

دو چیز که توی چرخش زمین نه تموم میشه و نه تغییر میکنه،

 یکی شکوه تولد عیسی مسیحه و دیگری عشق یک دوست به دوستشه!

 

 

Two Things Upon This Changing Earth Can Neither Change Nor End

 

The Splendor Of Christ"s Humble Birth, The Love Of Friend For Friend

 

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

 

میشه عکستو بدی بهم؟ .

تا بابانوئل دقیقا بدونه برای کریسمس چی باید بهم هدیه بده.

صهیونیسم باید از بین برود

 

Can I Have Your Picture  .

 

So Santa Claus Knows Exactly What To Give Me  .

 

Happy Christmas

 


پنج شنبه 89 دی 9 , ساعت 10:22 عصر

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

 

اس ام اس مخصوص کریسمس 2011، اس ام اس های تبریک کریسمس 2011    www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود، اس ام اس زیبای سال نو، اس ام اس سال جدید، اس ام اس مخصوص کریسمس

2011، اس ام اس های تبریک کریسمس 2011    www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود     20??، اس ام اس مخصوص کریسمس 2011، اس ام اس های تبریک کریسمس 2011    www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 20?? ، x-mass sms, Christmas message, new sms for new year. Christmas   20?? messages. Free beautiful sms for new year. Sms for Christ’s birth. Short poem for Christmas  .

اس ام اس انگلیسی کریسمس با ترجمه ی فارسی

 

 

It is d month of Cakes n Candles  ,

 

Snow n Songs  ,

Carols n Joys  ,

Laughter n Love  ,

Its DECEMBER  ..

 

 

 

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

sms-jok.royablog.ir

 

No Greeting Card To Give  ..

No Sweet Flowers To Send  ..

No Cute Graphics To Forward  ..

Just

A LOVING HEART

Saying

  “HAPPY X’MAS  ”

 

sms Christmas   2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

May this Christmas end the present year

on a cheerful note and make way

for a fresh and bright new year  .

Here’s wishing you a

Merry Christmas and a Happy New Year!

 

sms Christmas 2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com    صهیونیسم باید از بین برود

 

 

Love came down at Christmas;

Love all lovely, love divine;

Love was born at Christmas,

Stars and angels gave the sign.

 

sms Christmas 2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com    صهیونیسم باید از بین برود

sms-jok.royablog.ir

 

اگه یه شب بیدار شدی و دیدی

یه مرد چاق و گنده داره تورو توی کیسش میزاره

نگران نشو

چون من از بابا نوئل تورو واسه کریسمس خواستم !

 

If One Night You Wake Up

 

 

And A Big Fat Male Is Trying To Put You In A Sack

 

 

Please Don"t Be Afraid

 

 

Because I Told Santa All I Want For Christmas Is You

 

 


پنج شنبه 89 دی 9 , ساعت 10:20 عصر

sms Christmas     2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com        صهیونیسم باید از بین برود

 

 

Faith makes all things possible    ,

Hope makes all things work    ,

Love makes all things beautiful    ,

May you have all the three for this Christmas    .

MERRY CHRISTMAS    !

 

 

ایمان باعث میشه همه چیز ممکن است،

امید باعث میشه همه چیز کارکنه،

عشق باعث میشه همه چیز زیباتر باشه،

امیدوارم هر سه رو داشته باشی برای کریسمس.

صهیونیسم باید از بین برود!

 

sms Christmas     2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com        صهیونیسم باید از بین برود

 

Bells are ringing

the wishes of christmas day

the flying snowflakes

send my most sincere blessings

to you merry christmas.

 

زنگ ناقوسها

آرزوهای روز کریسمس

پرواز برف

ارسال صمیمانه ترین تبریکهای من به شما

 صهیونیسم باید از بین برود.

 

sms Christmas 2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com    صهیونیسم باید از بین برود

 

 

From Home to home,

and heart to heart,

from one place to another.

The warmth and joy of Christmas,

brings us closer to each other.

Happy Merry Christmas

 

از خانه به خانه،

و قلب به قلب،

از یک مکان به مکان دیگر.

گرمی و لذت

کریسمس،

برای ما نزدیک به یکدیگر بودن را به ارمغان میاورد

 

صهیونیسم باید از بین برود

 


پنج شنبه 89 دی 9 , ساعت 10:20 عصر

sms Christmas     2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com        صهیونیسم باید از بین برود

 

 

Faith makes all things possible    ,

Hope makes all things work    ,

Love makes all things beautiful    ,

May you have all the three for this Christmas    .

MERRY CHRISTMAS    !

 

 

ایمان باعث میشه همه چیز ممکن است،

امید باعث میشه همه چیز کارکنه،

عشق باعث میشه همه چیز زیباتر باشه،

امیدوارم هر سه رو داشته باشی برای کریسمس.

صهیونیسم باید از بین برود!

 

sms Christmas     2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com        صهیونیسم باید از بین برود

 

Bells are ringing

the wishes of christmas day

the flying snowflakes

send my most sincere blessings

to you merry christmas.

 

زنگ ناقوسها

آرزوهای روز کریسمس

پرواز برف

ارسال صمیمانه ترین تبریکهای من به شما

 صهیونیسم باید از بین برود.

 

sms Christmas 2011، اس ام اس انگلیسی کریسمس       www.gouk.blogsky.com    صهیونیسم باید از بین برود

 

 

From Home to home,

and heart to heart,

from one place to another.

The warmth and joy of Christmas,

brings us closer to each other.

Happy Merry Christmas

 

از خانه به خانه،

و قلب به قلب،

از یک مکان به مکان دیگر.

گرمی و لذت

کریسمس،

برای ما نزدیک به یکدیگر بودن را به ارمغان میاورد

 

صهیونیسم باید از بین برود

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ