سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و او را گفتند اگر در خانه مردى را به رویش بندند روزى او از کجا سوى او آید ؟ فرمود : ] از آنجا که مرگش بر وى در آید . [نهج البلاغه]
 
چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:6 عصر

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

تندرستی گواراترین نعمت هاست . حضرت علی ( ع ) 

نخستین نیکی به دیگران روی باز و خندان است . حضرت علی ( ع‌ ) 

بهترین و عالی ترین آرزوها را در خود بپرورانید . حضرت علی ( ع ) 

شرافت به خرد و ادب است نه به ثروت و مال . حضرت علی ( ع ) 

راستگو باشید تا به شما اعتماد داشته باشند . حضرت علی ( ع ) 

نرم باش ولی سست و زبون مباش سخت باش ولی درشتی مکن . حضرت علی ( ع ) 

بخشنده کسی است که آغازگر نیکی باشد . حضرت علی ( ع ) 

در قضاوت سه چیز نباید دخالت کند : هوس ، کینه و قدرت . حضرت علی ( ع ) 

هر عملی که بر کتابت نیاید ضایع گردد . حضرت علی ( ع ) 

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

بخشندگی انسان را بزرگ می کند . حضرت علی ( ع ) 

تا می توانی خوبی کن و بدکار را با کردار نیک از بدی بازدار . حضرت علی ( ع ) 

مشورت نمودن عین هدایت و رسیدن به صواب است . حضرت علی ( ع ) 

بهای هر مردی به اندازه کاری است که به خوبی انجام می دهد . حضرت علی ( ع ) لیست کل یادداشت های این وبلاگ