سفارش تبلیغ
صبا ویژن
نیکوترین خوى زنان زشت‏ترین خوى مردان است : به خود نازیدن و ترس ، و بخل ورزیدن . پس چون زن به خویش نازد ، رخصت ندهد که کسى بدو دست یازد ، و چون بخل آرد ، مال خود و مال شویش را نگاه دارد ، و چون ترسان بود ، از هر چه بدو روى آرد هراسان بود . [نهج البلاغه]
 
پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


حرفهای حکیمانه، حرف پند آموز


اگر
به جای اسلحه با معلم به جنگ دنیا می رفتیم ، همه دشمنان نابود می شدند . بیسمارک


جام
عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن . ارد بزرگ:


تاریخ
تکرار بی پایان خطاهای زندگی است. لورنس دورل


سربر
گریبان فرو بر، از دل خویش بپرس آنچه را که می داند. شکسپیر


خرد
در بستری طوفان زده رشد نمی کند . ارد بزرگ:


بهتر
است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی. رودی


قطعاً
خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید. اما گل سرخ نه خاک است و نه کود پونگ


هیچ
کس به خرد غایی نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند. اینشتین


تاریخ
حقیقتی است که سرانجام به افسانه و افسانه دروغی است که سرانجام به تاریخ می پیوندد.
جین کاکتیو


ستایش
، هنگام نو رُستن را . ارد بزرگ:


ابله
همیشه دنبال ابله بزرگتر می گردد که او را تحسین کند . بوالو


از
شاعر نخواهید خودش را شرح دهد، نمی تواند. افلاطون


خرد
و دانش ابزار پیراستن اشتباهات است و خردمندان ابزار دونپایگان نمی شوند . ارد بزرگ:


ما
همان میشویم که تمام روز به آن می اندیشیم. نایتینگل


یک
آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد . ارد بزرگ:


هیچ
چیز نمی تواند بر عشق حکومت کند، بلکه این عشق است که حاکم بر همه چیز است. لافونتن


خوشبختی
کیفیت ذهنی است که اندیشه از آن لذت میبرد. ماکسول مالتز


اندیشمند
یگانه است و اگر از ترس سکوت نمود با آدمهای دیگر هیچ فرقی ندارد . ارد برگ


برای
شب پیری در روز جوانی باید چراغی تهیه کرد . بلو تارک


حکمت
درختی است که ریشه آن در قلب است و میوه آن در زبان . بطلمیوس


آموزگاری
، عشق است چنین جایگاهی هیچگاه به دست غیر مباد. ارد بزرگ:


بخیل
برای ثروت خود نگهبان است و برای ارث انباردار . بزرگمهر


مرور
زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین می برد . دیل کارنگی


استوارترین
پیمانها آنهایست که با اندیشه مان پذیرفته ایم . ارد بزرگ:


هر
چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است . گوته


همه
زیبایی های بی پیرایه ازعشق سرچشمه می گیرند،اماعشق از چه چیز سرچشمه می گیرد؟ عشق
از جنس چیست ؟ این فرا طبیعی از کدامین طبیعت جاری شده است؟ زیبایی زاده ی عشق است.
عشق زاده ی توجه و اعتناست ، توجه ای ساده به ساده ها . توجه ای متواضعانه به هر آنچه
که متواضع و بی پیرایه است . توجه ای زنده به همه ی زندگی ها . بوبن
لیست کل یادداشت های این وبلاگ