سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند ـ عزّوجلّ ـ، آزرمگین و پوشیده رادوست دارد . پس هرکس از شما غسل کرد، خود را بپوشاند . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:3 عصر

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

ز دوستی با نادان خودداری کن . حضرت علی ( ع ) 

اندیشه نیک و مستقیم بهترین اندیشه بشر است . حضرت علی ( ع ) 

بهترین دام برای دوست یابی گشاده رویی و خوشرویی است . حضرت علی ( ع ) 

شجاع باشید و فراموش نکنید که برای جاودان ماندن اولین شرط است . حضرت علی ( ع ) 

آمد و شد زیاد ملالت و بیزاری می آورد . حضرت علی ( ع ) 

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

حفظ و نگهداری تجربه ها راس عقل است . حضرت علی ( ع ) 

یاد خدا داروی بیماری جان هاست . حضرت علی (ع ) 

هیچ چیز همانند مشورت درستی و حقیقت را آشکار نمی سازد . حضرت علی ( ع ) 

بالاترین پرهیزگاری مخالفت با خواهش های نفس است . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:3 عصر

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

ز دوستی با نادان خودداری کن . حضرت علی ( ع ) 

اندیشه نیک و مستقیم بهترین اندیشه بشر است . حضرت علی ( ع ) 

بهترین دام برای دوست یابی گشاده رویی و خوشرویی است . حضرت علی ( ع ) 

شجاع باشید و فراموش نکنید که برای جاودان ماندن اولین شرط است . حضرت علی ( ع ) 

آمد و شد زیاد ملالت و بیزاری می آورد . حضرت علی ( ع ) 

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

حفظ و نگهداری تجربه ها راس عقل است . حضرت علی ( ع ) 

یاد خدا داروی بیماری جان هاست . حضرت علی (ع ) 

هیچ چیز همانند مشورت درستی و حقیقت را آشکار نمی سازد . حضرت علی ( ع ) 

بالاترین پرهیزگاری مخالفت با خواهش های نفس است . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:1 عصر

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

از آن تخم که در کشتزار زندگی افشانده ای خوشه خواهی چید . حضرت علی ( ع ) 

عقل مرکب علم است . حضرت علی ( ع ) 

زبان معیار نقص عقل و کمال عقل است . حضرت علی (ع ) 

بیچاره ترین مردم کسی است که از اصلاح نفس خود عاجز بماند . حضرت علی ( ع ) 

بخشنده باش اما ولخرج نباش حسابگر باش اما سخت گیر نباش . حضرت علی ( ع ) 

زبان شما ، شناسنامه و معرف شخصیت شماست . حضرت علی ( ع ) 

دقت در امور سرمایه است . حضرت علی ( ع ) 

بهترین و عالی ترین آرزوها را در خود بپرورانید . حضرت علی ( ع ) 

غیبت کردن آخرین تلاش افراد ناتوان است . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:1 عصر

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

از آن تخم که در کشتزار زندگی افشانده ای خوشه خواهی چید . حضرت علی ( ع ) 

عقل مرکب علم است . حضرت علی ( ع ) 

زبان معیار نقص عقل و کمال عقل است . حضرت علی (ع ) 

بیچاره ترین مردم کسی است که از اصلاح نفس خود عاجز بماند . حضرت علی ( ع ) 

بخشنده باش اما ولخرج نباش حسابگر باش اما سخت گیر نباش . حضرت علی ( ع ) 

زبان شما ، شناسنامه و معرف شخصیت شماست . حضرت علی ( ع ) 

دقت در امور سرمایه است . حضرت علی ( ع ) 

بهترین و عالی ترین آرزوها را در خود بپرورانید . حضرت علی ( ع ) 

غیبت کردن آخرین تلاش افراد ناتوان است . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:0 عصر

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

بلندپایه ترین مردم درخردواندیشه کسی است که خودرا ازمشورت بی نیازنداند.حضرت علی(ع) 

زکات تندرستی فرمانبرداری از خداست . حضرت علی ( ع ) 

آنچه که از علم بهتر است تجربه است . حضرت علی ( ع ) 

نهایت دینداری داشتن ایمان است . حضرت علی ( ع ) 

مرد دل آگاه بیدار است . حضرت علی ( ع ) 

هر رنج و ناراحتی را گشایشی باشد . حضرت علی ( ع ) 

بهترین اشیاء جدید آن و بهترین دوستان قدیمی آن است . حضرت علی ( ع ) 

جهل آدمی به نقص خویش از بزرگترین گناهان است . حضرت علی ( ع ) 

پیش از پیری جوانی و قبل از بیماری تندرستی را دریاب . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 3:59 عصر

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

بلندپایه ترین مردم درخردواندیشه کسی است که خودرا ازمشورت بی نیازنداند.حضرت علی(ع) 

زکات تندرستی فرمانبرداری از خداست . حضرت علی ( ع ) 

آنچه که از علم بهتر است تجربه است . حضرت علی ( ع ) 

نهایت دینداری داشتن ایمان است . حضرت علی ( ع ) 

مرد دل آگاه بیدار است . حضرت علی ( ع ) 

هر رنج و ناراحتی را گشایشی باشد . حضرت علی ( ع ) 

بهترین اشیاء جدید آن و بهترین دوستان قدیمی آن است . حضرت علی ( ع ) 

جهل آدمی به نقص خویش از بزرگترین گناهان است . حضرت علی ( ع ) 

پیش از پیری جوانی و قبل از بیماری تندرستی را دریاب . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 3:55 عصر

پیامک عاشقانه پیامک خفن پیامک سرکاری پیامک دوستانه پیامک سخن بزرگان پیامک مذهبی پیامک عشقولانه پیامک جدید89 اس ام اس  عاشقانه اس ام اس  خفن اس ام اس  سرکاری اس ام اس  دوستانه اس ام اس  جدی89 اس ام اس -عشقولانه اس ام اس  سخن بزرگان اس ام اس  مذهبی

سودمندترین دانش آن دانشی است که به آن عمل شود . حضرت علی ( ع ) 

ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند . حضرت علی ( ع )  

خوب صبرکردن پیش درآمد پیروزی است . حضرت علی ( ع ) 

هر کس با مردان مشورت نماید از اندیشه های آنان بهره گرفته است . حضرت علی ( ع) 

خواری در درخواست از خلق است . حضرت علی ( ع ) 

هر کس که فکر و تدبیر دارد از هر چیز که ببیند پند می گیرد . حضرت علی ( ع ) 

مردان به بخشش بزرگ شوند . حضرت علی (ع ) 

آن چه که پیش از مرگ آدمی را می کشد نومیدی است . حضرت علی ( ع ) 

خوش اخلاقی روزی را فراوان کند و دوستان را مانوس سازد . حضرت علی ( ع ) 

بخشش خدا به اندازه نیت انسان است . حضرت علی ( ع ) 

حقیقت یقین در توکل داشتن به خداست . حضرت علی ( ع ) 

سه چیز زندگی را ناگوار می دارد : کینه ، حسد و بدخویی . حضرت علی ( ع ) 

ساعتی اندیشه کردن بهتر از مدتی عبادت کردن است . حضرت علی ( ع ) 

شادی مومن در چهره اش و اندوهش در قلب اوست . حضرت علی ( ع ) 

پوزش و عذرخواهی دلیل خردمندی است . حضرت علی ( ع ) 

دوری کردن از گناه بهتر است از کار خوب . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 3:55 عصر

پیامک عاشقانه پیامک خفن پیامک سرکاری پیامک دوستانه پیامک سخن بزرگان پیامک مذهبی پیامک عشقولانه پیامک جدید89 اس ام اس  عاشقانه اس ام اس  خفن اس ام اس  سرکاری اس ام اس  دوستانه اس ام اس  جدی89 اس ام اس -عشقولانه اس ام اس  سخن بزرگان اس ام اس  مذهبی

سودمندترین دانش آن دانشی است که به آن عمل شود . حضرت علی ( ع ) 

ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند . حضرت علی ( ع )  

خوب صبرکردن پیش درآمد پیروزی است . حضرت علی ( ع ) 

هر کس با مردان مشورت نماید از اندیشه های آنان بهره گرفته است . حضرت علی ( ع) 

خواری در درخواست از خلق است . حضرت علی ( ع ) 

هر کس که فکر و تدبیر دارد از هر چیز که ببیند پند می گیرد . حضرت علی ( ع ) 

مردان به بخشش بزرگ شوند . حضرت علی (ع ) 

آن چه که پیش از مرگ آدمی را می کشد نومیدی است . حضرت علی ( ع ) 

خوش اخلاقی روزی را فراوان کند و دوستان را مانوس سازد . حضرت علی ( ع ) 

بخشش خدا به اندازه نیت انسان است . حضرت علی ( ع ) 

حقیقت یقین در توکل داشتن به خداست . حضرت علی ( ع ) 

سه چیز زندگی را ناگوار می دارد : کینه ، حسد و بدخویی . حضرت علی ( ع ) 

ساعتی اندیشه کردن بهتر از مدتی عبادت کردن است . حضرت علی ( ع ) 

شادی مومن در چهره اش و اندوهش در قلب اوست . حضرت علی ( ع ) 

پوزش و عذرخواهی دلیل خردمندی است . حضرت علی ( ع ) 

دوری کردن از گناه بهتر است از کار خوب . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 3:54 عصر

پیامک عاشقانه پیامک خفن پیامک سرکاری پیامک دوستانه پیامک سخن بزرگان پیامک مذهبی پیامک عشقولانه پیامک جدید89 اس ام اس  عاشقانه اس ام اس  خفن اس ام اس  سرکاری اس ام اس  دوستانه اس ام اس  جدی89 اس ام اس -عشقولانه اس ام اس  سخن بزرگان اس ام اس  مذهبی

سودمندترین دانش آن دانشی است که به آن عمل شود . حضرت علی ( ع ) 

ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند . حضرت علی ( ع )  

خوب صبرکردن پیش درآمد پیروزی است . حضرت علی ( ع ) 

هر کس با مردان مشورت نماید از اندیشه های آنان بهره گرفته است . حضرت علی ( ع) 

خواری در درخواست از خلق است . حضرت علی ( ع ) 

هر کس که فکر و تدبیر دارد از هر چیز که ببیند پند می گیرد . حضرت علی ( ع ) 

مردان به بخشش بزرگ شوند . حضرت علی (ع ) 

آن چه که پیش از مرگ آدمی را می کشد نومیدی است . حضرت علی ( ع ) 

خوش اخلاقی روزی را فراوان کند و دوستان را مانوس سازد . حضرت علی ( ع ) 

بخشش خدا به اندازه نیت انسان است . حضرت علی ( ع ) 

حقیقت یقین در توکل داشتن به خداست . حضرت علی ( ع ) 

سه چیز زندگی را ناگوار می دارد : کینه ، حسد و بدخویی . حضرت علی ( ع ) 

ساعتی اندیشه کردن بهتر از مدتی عبادت کردن است . حضرت علی ( ع ) 

شادی مومن در چهره اش و اندوهش در قلب اوست . حضرت علی ( ع ) 

پوزش و عذرخواهی دلیل خردمندی است . حضرت علی ( ع ) 

دوری کردن از گناه بهتر است از کار خوب . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 3:52 عصر

پیامک عاشقانه پیامک خفن پیامک سرکاری پیامک دوستانه پیامک سخن بزرگان پیامک مذهبی پیامک عشقولانه پیامک جدید89 اس ام اس  عاشقانه اس ام اس  خفن اس ام اس  سرکاری اس ام اس  دوستانه اس ام اس  جدی89 اس ام اس -عشقولانه اس ام اس  سخن بزرگان اس ام اس  مذهبی

 

آنکه تکبر بر مردم نماید ذلیل و بی مقدار است . حضرت علی ( ع ) 

آنکه تواناتر است آسان تر می بخشد . حضرت علی ( ع ) 

هر دردی را درمانی است جز بداخلاقی که درمان پذیر نیست . حضرت علی ( ع ) 

بخشش سبب افزایش مال است . حضرت علی ( ع ) 

آن که تجربه ها را حفظ کند کارهایش صحیح انجام گیرد . حضرت علی ( ع ) 

دانشمند هر قدر از دانش خویش ببخشد بر آن افزوده است . حضرت علی ( ع) 

از دست دادن فرصت غصه می آورد . حضرت علی ( ع ) 

دانشمند آن کسی است که از یادگرفتن و یاددادن سیر نگردد . حضرت علی ( ع ) 

علم تو را راهنمایی می کند ولی عمل تو را به هدف می رساند . حضرت علی ( ع ) 

خودپرستی آفت دوستی و باعث تباهی خرد است . حضرت علی ( ع ) 

شکیبایی چاره آن کس است که دستش از چاره های دیگر کوتاه باشد . حضرت علی ( ع ) 

دانش چراغ خرد و سرچشمه فضل است . حضرت علی ( ع ) 

آنکس که به غیبت گوش دهد در شمار یک تن از غیبت کنندگان است . حضرت علی ( ع ) 

کسی که شکیبایی کند پیروز شود . حضرت علی ( ع ) 

شناسایی خدا ، روشنایی قلب است . حضرت علی ( ع ) 

نگاه مکن که چه کسی سخن می گوید ببین که چه می گوید . حضرت علی ( ع ) 

حسن ادب سبب پاکیزگی اخلاق است . حضرت علی ( ع ) 

بهترین مردم کسی است که خشم خود را فرونشاند و هنگام قدرت صبر کند . حضرت علی ( ع ) 

حلم و شکیبایی ، گواه بر زیادی دانش است . حضرت علی ( ع ) 

شرف آدمی به عقل و ادب است نه به مال و نسب . حضرت علی ( ع ) 

ارزش هر کس به قدر همت اوست . حضرت علی ( ع ) 

ترسو را توفیق و کامیابی محال است . حضرت علی ( ع ) 

بهتر از دارایی فراوان ، تندرستی بدن است . حضرت علی ( ع ) 


<      1   2   3   4      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ