سفارش تبلیغ
صبا ویژن
روزى دو گونه است : روزیى که آن را جویى ، و روزیى که تو را جوید و اگر پى آن نروى راه به سوى تو پوید . پس اندوه سال خود را بر اندوه روز خویش منه که روزى هر روز تو را بس است . پس اگر آن سال در شمار عمر تو آید ، خداى بزرگ در فرداى هر روز آنچه قسمت تو فرموده عطا فرماید و اگر آن سال در شمار عمر تو نیست ، پس غم تو بر آنچه از آن تو نیست چیست ؟ و در آنچه روزى توست هیچ خواهنده بر تو پیشى نگیرد ، و هیچ غالبى بر تو چیره نشود ، و آنچه برایت مقدر شده تأخیر نپذیرد . [ این گفتار پیش از این در آنجا که سخن از این باب بود گذشت لیکن در اینجا روشن‏تر و گسترده‏تر است ، بدین رو بر قاعده‏اى که در آغاز کتاب نهادیم آن را از نو آوردیم . ] [نهج البلاغه]
 
پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


حرفهای حکیمانه، حرف پند آموز،


ارد
بزرگ: برآزندگان و ترس از نیستی؟! آرمان آنها نیستی برای هستی میهن است.


ارد
بزرگ: آنگاه که آزادی فدای میهن پرستی می شود و وارون بر این میهن پرستی فدای چیزهای
دیگر ، کشور رو به پلشدی می گرایید و درد .


ارد
بزرگ: آنکه مدام از کمبودها و ناراستی های زندگی خویش سخن می گوید دوست خوبی برای تو
نخواهد بود .


ارد
بزرگ: می گویند رسیدن به آرامش هدف است باید گفت آرامش تختگاه نوک کوه است آیا کوهنورد
همیشه بر آن خواهد ماند ؟ بیشتر زمان زندگی او در کوهپایه و دامنه می گذرد به


امید
رسیدن به آرامشی اندک و دوباره نهیب دل و دلدادگی به فرازی دیگر .


ارد
بزرگ: بزرگترین اشتباه و چاله زندگی یک زیاده خواه ، در آنست که پیش از کسب آمادگی
لازم پشت میز مدیریت بنشیند .


ارد
بزرگ: جریان های آلوده به مرداب خواهند رسید سخن گفتن از آنها، زندگیمان را تباه می
سازد .


ارد
بزرگ: میهن پرستی و آزادیخواهی کلید درمان بسیاری از ناراستی هاست .


ارد
بزرگ: از سفر کرده ، ارزش سرزمین مادری را بپرس .


ارد
بزرگ: ایرانیان نیک نامی و پاکی تبار گذشتگان خویش را در شاهنانه فردوسی می بینند و
در هر دودمانی که باشند برآن راه خواهند بود .


ارد
بزرگ: کورش نماد فرمانروایان نیک اندیش است و نام او می ماند ، چرا که از راستی و کمک
به آدمیان روی برنگرداند ارد بزرگ: نادر شاه افشار توانست از خراب آبادی که دشمنان
برایمان ساخته بودند کشوری باشکوه بسازد نام او همیشه برای ایرانیان آشنا و دوست داشتنی
خواهد بود .


ارد
بزرگ: جوانان ! زندگی خردمندانه می خواهند ، کهنسالان باید آگاهی بخش اندیشه های آنان
باشند نه بازیگران زندگی آنان .


ارد
بزرگ: پیران آزاده آنانیند که از آموزش دودمان امروز کوتاهی نمی کنند و هر آنچه در
اندیشه دارند را هدیه می کنند .


ارد
بزرگ: پیران اندیشمند به ریشه ها می پردازند نه به شاخه ها .


ارد
بزرگ: پیران جهان دیده برای گفتگو با جوانان مانع تراشی نمی کنند .


ارد
بزرگ: برای نابودی دشمن اندیشه خود ، بیاموز و پژوهش کن ! و برای گریز از دشمن مال
و زندگیت به هنجارهای قانونی پناه ببر و دوری پیشه کن .


ارد
بزرگ: اگر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد کن .


ارد
بزرگ: دشمنی به آدمی این زمان را می دهد که تواناییهای خویش را باز شناسد .


ارد
بزرگ: دشمن ! دشمن است ، فریب زبان چرب دشمن را مخور .


ارد
بزرگ: تندرستی پاداش نیک زیستی ست .


ارد
بزرگ: تندرستی پرشگاه روان بیدار است برای گشودن دروازه های پیروزی . ارد برگ


ارد
بزرگ: اندوخته ای با ارزشتر از تندرستی ، نمی شناسم .


ارد
بزرگ: آدم با ادب دروازه دلها را همیشه گشوده می بیند .


ارد
بزرگ: ادب با پول ، دانش و آموزش بدست نمی آید ادب دارای ریشه است ریشه ایی به بلندای
تاریخ .


ارد
بزرگ: دانه ادب در درون ما همانند گیاهی رشد می کند روشن بینی ، آب رشد آن است و خورشید
، دوستان و همدلان .


ارد
بزرگ: سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد .


ارد
بزرگ: آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگار در اندیشه ما
دارند .


ارد
بزرگ: آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند .


ارد
بزرگ: این سخن پذیرفته نیست که : “پیکر بزرگترین زندان روان آدمی است” باید گفت پیکر
بهترین دوست و همدم زندگی این جهانی روان است چرا که همیشه بدون کوچکترین بهانه


ای
بدنبال خواسته های او می دود . این که گفته شود روان در بند بدن است و باید زودتر آزاد
شود تا به دیدار دلدار بشتابد ، اشتباه است چون هم او بدن را به روان هدیه نموده است
کسی


که
دلدار می خواهد باید به خواست او تن دهد .


ارد
بزرگ: در پایان کوچه بن بست زندگی ، بارها و بارها ابله هان را دیدار خواهی کرد .


ارد
بزرگ: شناخت ما از درون خویش آن اندازه هست که بتوانیم انتخابی درست در بدترین زمانها
داشته باشیم باید به نتیجه گیری خود احترام بگذاریم .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


سخنان بزرگان، جملات کوتاه


ارد
بزرگ: فرمانروایان با تجربه از همان چشمه ایی می نوشند که مردم را سیراب می کند .


ارد
بزرگ: سیاستمداری که تنها به پیشروی می اندیشد دمادم برای خویش دشمن تراشی می کند
.


ارد
بزرگ: آنگاه که مردم بر داشته های خویش آگاه باشند دیگر تن به ستم نمی سپارند .


ارد
بزرگ: سرنگونی با آدمهای شتابنده ( عجول ) زاده می شود .


ارد
بزرگ: شادی کجاست ؟ جای که همه ارزشمند هستند .


ارد
بزرگ: کسی که آزادی می جوید زندانی برای اندیشه های دیگر نمی گسترد .


ارد
بزرگ: سخن گفتن از دوستی و دشمنی پایدار در سیاست ، خنده آور است .


ارد
بزرگ: سرآمد دشواری و سختی دانایست و دانا چشم خویش را بر بسیاری از زیبایی های زود
گذر گیتی خواهد بست .


ارد
بزرگ: بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود ، گیتی رو به پویندگی و رشد است . با نگاهی
به گذشته می آموزیم : اشتباهاتی همچون برده داری ، همسر سوزی و … را آدمیان رها


نموده
اند ، خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد .


ارد
بزرگ: اهل خرد و فرهنگ همیشه زنده اند .


ارد
بزرگ: اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .


ارد
بزرگ: آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ایی فراتر از
آنها در حال پرواز باشد .


ارد
بزرگ: اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است
.


ارد
بزرگ: تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم .


ارد
بزرگ: گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می
گیرد .


ارد
بزرگ: فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند .


ارد
بزرگ: غروب جان آدمی ، سپیده دمی به جهان دیگر است .


ارد
بزرگ: آنکه همه چیزش را به جهان می سپارد و خود سخن تازه ایی ندارد نباید مدعی داشتن
خرد باشد و دانش .


ارد
بزرگ: زاد روز ما با تاری نادیدنی به هزاران زاد روز دیگر گره خورده است ، مرگ هم زاد
روزیست همانند زاده شدن که بدرودی است به جهانی دیگر…


ارد
بزرگ: جهان همواره در حال دگرگونی و رشد است نباید این پویندگی را زشت دانست ، باید
همراه بود و سهمی از این رشد را بر عهده داشت .


ارد
بزرگ: بی پایبندی به نظم در گیتی ، ویژگی آدمهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر
دیدگاههای نادرست خود می کنند.


ارد
بزرگ: نرمش و سازگاری با گیتی از هر کمین دلهره آوری ، رهایی مان خواهد بخشید .


ارد
بزرگ: گیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش
است .


ارد
بزرگ: ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است .


ارد
بزرگ: بازده روزهای سخت ، بسیار بیشتر از دوران سرخوشی ست .


ارد
بزرگ: روزهای سخت گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کند .


ارد
بزرگ: امید در درون کسی که هنوز راهی را برای خویش برنگزیده جای نمی گیرد .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


سخنان حکمت آمیز، سخنان ناب اندیشمندان و متفکران


ارد
بزرگ: هیچ اهرمی همچون بردباری و امید نمی تواند مشکلات را از پیش پایت بر دارد .


ارد
بزرگ: بکار گیری آشنایان در یک گردونه کاری برآیندی جز سرنگونی زود هنگام سرپرست آن
گردونه را به دنبال نخواهد داشت .


ارد
بزرگ: برای شناخت آدمیان ، بجای کنکاش در اندیشه تک تک آنها ، بدنبال شناخت پیشوای
انگاره و خرد آنها باشید


ارد
بزرگ: کشوری که دارای پیشوایی بی باک است همه مردمش قهرمان و دلیر می شوند .


ارد
بزرگ: پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد.


ارد
بزرگ: رسیدن به راستی و درستی چندان سخت و پیچیده نیست کافیست کمی به خوی کودکی برگردیم
.


ارد
بزرگ: آهنگ دلپذیر ، ریتم و آوای طبیعت است.


ارد
بزرگ: هنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است .


ارد
بزرگ: هرگز به کودکانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به
دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی


خواهید
بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد .


ارد
بزرگ: اهل سیاست پاسخگو هستند ! البته تنها به پرسشهایی که دوست دارند ! .


ارد
بزرگ: بی باک به آرمان خویش می اندیشد آرمان هویدا او را رویین تن می سازد .


ارد
بزرگ: مهم ترین رازهای نهان سیاست بازان ، چیزی جز پیگری اندیشه مردم کوچه و بازار
نیست .


ارد
بزرگ: آدمهای پلیدی هستند که با زمان سنجی مناسب ، از نگرانی های همگانی بهره می برند
و خود را یک شبه رهایی بخش مردم می خوانند .


ارد
بزرگ: چو گرمای تن مردان و زنان کهن به آسمان پر کشید با یاد خویش اندیشه هواخواهان
خود را گرما دهند .


ارد
بزرگ: برآزندگان گرما بخشند ، سخن و گفتار آنان راه روشن آیندگان است .


ارد
بزرگ: برآزندگان به گفتار سخیف و کم ارزش زندگی خویش را تباه نمی سازند .


ارد
بزرگ: برآزندگان چشم در دست پر از بذر خویش دارند و آسمانی که مهربان است صدای غرش
باد هرزه گرد آنها را از راه خویش برنمی گرداند .


ارد
بزرگ: برآزندگان مست شرآب هزاران ساله تاریخ کشورخویشند سخن آنان جز آهنگ خیزش و رشد
نیست .


ارد
بزرگ: برآزنده نمی گوید کیست ! او می گوید چیستی ؟ و از چیستت تو را به آسمانها می
کشاند .


ارد
بزرگ: دارایی برآزندگان ، دلی سرشار از امید است به پهنه و گستره آسمانها .


ارد
بزرگ: کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست .


ارد
بزرگ: برآزندگان و ترس از نیستی؟! آرمان آنها نیستی برای هستی میهن است.


ارد
بزرگ: پرهای خون آلود برآزندگان نقش زیبای آزادی آیندگان است.


ارد
بزرگ: ویرانه کاخ های برآزندگان هم ، هزاران گهواره امید بر بستر خویش دارد .


ارد
بزرگ: میهن پرستی هنر برآزندگان نیست که آرمان آنان است .


ارد
بزرگ: سرزمینی که اسطوره های خویش را فراموش کند به اسطورهای کشورهای دیگر دلخوش می
کند فرزندان چنین دودمانی بی پناه و آسیب پذیرند .


ارد
بزرگ: اسطوره ها زاینده اند ! آنان برای فرزندان سرزمین خویش همواره امید به ارمغان
می آورند .


ارد
بزرگ: هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید .


ارد
بزرگ: تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند .


ارد
بزرگ: فرزند نانجیب ، آتش عمر پدر است .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


پندار
متفک
رین، سخنان برگزیده،


ارد
بزرگ: فرمانروای بزرگ مردم خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه پناه آنان
است .


ارد
بزرگ: فرمانروا اندیشه خویش را درگیر رخدادهای کوچک نمی کند .


ارد
بزرگ: سیاست بازان بدانند که فرمانروا همیشه به مردم بدهکار است .


ارد
بزرگ: سردمداران ناشایست ترسشان از ناکارآمدیشان نیست ، دوری از فرمانروایی آنها را
می ترساند ! .


ارد
بزرگ: سردمداران برای آنکه به توفان مردم گرفتار نشوند باید با امواج دریای آدمیان
هماهنگ گردند .مهار دریا غیر ممکن است کسانی که فکر می کنند مردم را با امکانات خود
مهار کرده اند دیر یا زود گم می شوند .


ارد
بزرگ: فرمانروایان نیرومند ، رایزنانی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند .


ارد
بزرگ: بیچاره مردمی که فرمانروایانش رایزن ! ، و رایزنانشان فرمانروا هستند .


ارد
بزرگ: مردم به دنبال گزارش روزانه فرمانروایان نیستند! آنان دگرگونی و بهروزی زندگی
خویش را خواستارند !! .


ارد
بزرگ: فروتنی در برابر گردنکشان اشتباهی بزرگ است . چرا که این کار آنها را گستاختر
و بی پرواتر می نماید .


ارد
بزرگ: فروتنی و گذشت خویی مردان و زنان پاکدل است .


ارد
بزرگ: فرمانروای دانا می داند ، هیچ ندای با کُشتن خفه نمی شود .


ارد
بزرگ: بیچاره مردمی که فرمانروایانشان ، شاگردان رسانه ها باشند .


ارد
بزرگ: فرمانروایان تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند آنها به گذشتگان و آیندگان نیز
پاسخگویند .


ارد
بزرگ: آموزگار بالهای بزرگی ست که دانش آموز را به فرای آنچه می داند می برد ، آن فرا
اگر روشنی باشد دودمانهای آینده را شکوهی شگفت انگیز فرا خواهد گرفت .


ارد
بزرگ: سوار بر روان خویشتن خویش باشید ، پادشاهی بر سپاهی بی گزند ، اگر نگاهتان بر
بوسه گاه زمین آسمان گره خورده باشد هیچ فراز و فرودی دلتان را نمی لرزاند .


ارد
بزرگ: ناراستی ها پیشاپیش رو به مرگ و نیستی اند مگر آنکه ما آنها را در اندیشه و روان
خویش زنده نگاه داریم !.


ارد
بزرگ: سرزمین روان ما بسیار بزرگتر و باشکوه تر از جهان پیرامون ماست . کسانی را بدان
راه دهیم که سزاوار آن باشند .


ارد
بزرگ: کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست .


ارد
بزرگ: کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام
های قهرمانی است .


ارد
بزرگ: روان دانایان فربه تر از دیگران است این نیرویست که دانش به آنها بخشیده است
.


ارد
بزرگ: برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش .


ارد
بزرگ: هر چه بلند پروازتر باشید تپش دلتان کمتر خواهد شد . فشار و دردهای روانیتان
نیز .


ارد
بزرگ: بی شرم ترین فرامانروایان آنهایی هستند که ناکارامدی و اشتباهات خود را به مردم
نسبت می دهند .


ارد
بزرگ: یکی از بزرگترین خوشبختی ها ، خدمت بیشتر به مردم است .


ارد
بزرگ: میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز خواهد بود .


ارد
بزرگ: انتخابات مکان شعبده بازی دیوان سالاران نیست ! .


ارد
بزرگ: امروزه ، انتخابات آزاد تنها راهکار ادامه زندگی سیاسی فرمانروایان است .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


جملات
زی
با، نظریات بزرگان- پند های زندگی،


ارد
بزرگ: انتخابات آزاد ، دشمن هیچ یک از باورهای توده مردم نیست .


ارد
بزرگ: انتخابات درست و سازنده ، ناجی کشور و نادیده گرفتن آن ، پگاه رستاخیزی هولناک
است .


ارد
بزرگ: انتخابات پرشگاه سیاسیون برای رسیدن به دستگاه دیوانی نیست اینجا خواست توده
آدمیان برای درمان ناراستی هاست .


ارد
بزرگ: کوچک کنندگان دایره انتخابات ، با بن و ریشه آن دشمن اند .


ارد
بزرگ: آدمیانی که انتخابات نیک را بی ارزش می انگارند و آنانی که دانسته در بازی انتخابات
نادرست رای می دهند هر دو به یک اندازه به سرزمین خویش پشت کرده اند .


ارد
بزرگ: دودمانی که بزرگان و ریش سفیدانش خوار باشند ، به کالبد بی جانی ماند که خوراک
جانوران دیگر شود .


ارد
بزرگ: از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان هر ایلی باید ترسید .


ارد
بزرگ: گِره های که به هزار نامه دادگستری باز نمی شود ، به یک نگاه و یا ندای ریش سفیدی
گشاده می گردد .


ارد
بزرگ: اندیشه و سخن ریش سفیدان برآیند بردباری ، مردمداری و سرد و گرم چشیدگی روزگار
است .


ارد
بزرگ: ریش سفید داراترین به اندیشه است نه به دارایی و اندوخته .


ارد
بزرگ: ریش سفیدان ، زنجیر ارتباط نسل ها هستند . و خاندان بدون ریش سفید ، گذشته ای
کم رنگ دارد و آیین های به جای مانده ، به هزار گونه ، تفسیر می شود .


ارد
بزرگ: آنانکه تیشه به ریشه بزرگان و ریش سفیدان می زنند خود و فرزندانشان را بی پناه
خواهند ساخت .


ارد
بزرگ: تبار بی ریش سفید ، همچون خانه بی سقف است .


ارد
بزرگ: نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است و سپس تاراج
دارایی آنها .


ارد
بزرگ: بزرگواری ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید .


ارد
بزرگ: راهی را که در زندگی برگزیده ایم می تواند برآیند بازخورد کنش دیگران ، با ما
باشد . پرسش آن که :


آیا
ماخویشتن خویشتنیم ؟


و
آیا همواره باید پاسخگوی برخوردهای بد دیگران باشیم ؟


این
پرسش ها را که پاسخ گفتیم ! آزادی در ما بارور می شود .


وپس
از آن ، آرمانی بزرگ همچون عشق به میهن در چشمه وجودمان جاری می گردد .


ارد
بزرگ: ابلهان در سرزمین های کوچک همواره سنگ کشورهای بزرگ را به سینه می زنند و هم
میهنان خویش را تشویق به بخشش میهن و ناموس خود می کنند .


ارد
بزرگ: آنهایی که از زادگاه خود می روند تا رشد کنند با سپری شدن روزگار می فهمند بزرگترین
گنج زندگی را از دست داده اند و آن زادگاه و میهن است .


ارد
بزرگ: صوفی مسلکان برای آنکه افکار اهریمنی خویش را گسترش دهند می گویند نیاز را باید
از بین برد چون نیاز سبب دگرگونی می گردد و دگرگونی از دیدگاه آنان رنج آور است !


حال
آنکه هدف آدمی از زیستن پیشرفت و درک زوایای پنهان دانش است . بجای گوشه نشینی و خرده
گیری باید با ابزار دانش سبب رشد میهن شد و امنیت را برای خود و آیندگان بدست آورد
.


ارد
بزرگ: میهن پرستی ، همچون عشق فرزند است به مادر .


ارد
بزرگ: میهن دوستی ، دسته و گروه نمی خواهد ! این خواستی است همه گیر ، که اگر جز این
باشد باید در شگفت بود .


ارد
بزرگ: آنکه به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش بی انگیزه است ارزش یاد کردن ندارد
.


ارد
بزرگ: سرپرستانی که از ارزش سربازی می کاهند ، و پدر و مادرانی که ، پیشدار میهنداری
فرزندان خویش می شوند ، به کشورشان پشت کرده اند .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


سخنان
امام علی (ع)، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


خوشبخت
، کسی است که به آنچه از دست رفته بی اعتنا باشد .


غرر
الحکم : 3/137


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


از
خداوند مقام شهیدان و همزیستی با خوش بختان و همدمی با پیامبران را مسالت داریم .


نهج
البلاغه : الخطبه 23


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
صادق (ع)


خوشبخت
، کسی است که برای نفس خود خلوت و فراغتی یابد و به کار اصلاح آن بپردازد .


بحار
الانوار : 78/203/35


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
صادق (ع)


کسی
که عالم نباشد سزاوار نیست که خوشبخت شمرده شود .


تحف
العقول : 364


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


به
علم عمل کنید ، تا خوشبخت شوید .


غرر
الحکم : 2479


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


چه
دور است میان آسایش و تن پروریو رسیدن به خوشبختی .


غرر
الحکم : 10028


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
صادق (ع)


خوشبخت
مردی که نمیرد ، تا جانشین خود را ببیند .


مکارم
الاخلاق : 1/477/1646پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


پند
حکی
مانه، سخنان ارزشمند،


ارد
بزرگ: سکوی پرش و گزینش بهتر می تواند در هر گاه و جایی یافت شود ، مهم آنست که تا
آن زمان ، پاکی و شادابی خویش را نگاه داریم .


ارد
بزرگ: گزینش می تواند درست و یا نادرست باشد ، گزینش گری یک هنر است . بهره بردن از
تجربه های دیگران می تواند به گزینش راه درست کمک کند .


ارد
بزرگ: پرسشگری حس کودکانه ایی است که تا پایان زندگی باید همراهش داشت .


ارد
بزرگ: اهل خرد ، پیشتاز روزگار خویش اند .


ارد
بزرگ: آدم خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد .


ارد
بزرگ: شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است .


ارد
بزرگ: سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد .


ارد
بزرگ: بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است .


ارد
بزرگ: هر آنکه خردمندتر است اهریمن بیشتر به او حمله می کند . در میدان جنگ و آورد
او هزاران فتنه و افسون کشته شده را خواهی دید .


ارد
بزرگ: دانش امروز فر بسیاری در پی داشته ، اما نیروی جاری سازی آرامش به روان ما را
ندارد . امنیت را بزرگان خردمند به ما می بخشند .


ارد
بزرگ: خواست ادب آن نیست که هر چه ما می خواهیم دیگران بگویند ، ادب آنست که ببینیم
آیا کسان دیگر در جایگاه خویشند ؟ و حال ما در کجاییم ؟


ارد
بزرگ: برای آنکه کسی را با ادب بنامیم و یا وارون براین ، باید کمی درنگ کرد و زمان
را به کمک گرفت .


ارد
بزرگ: مردم آدمهای بردبار را با ادب می دانند حال آنکه بردباری سنجشی درست نیست ! باید
ادب آدمها را در آزمون ها سنجید و نه در سکوتها ...


ارد
بزرگ: ادب خویش را هیچ گاه فرو مگذار ، با وجود آنکه مورد ریشخند باشی !


ارد
بزرگ: به هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نیز بیاندیش .


ارد
بزرگ: بارش باران تپش زندگی و مهربانی است .


ارد
بزرگ: فرمانروای شایسته ارزش سربازان را کمتر از خود نمی داند .


ارد
بزرگ: خردمندان همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را موجب
می گردند .


ارد
بزرگ: نم نم باران ، سبب بیداری خاک گشته و آن را شکوفا می کند ، خرد هم ناگهان پدید
نمی آید زمانی بس دراز می خواهد و روانی تشنه باران .


ارد
بزرگ: بارش باران از پستان گیتی ، فرزندان را در دل خاک جانی می دهد و زندگی را هویدا
می کند و چه نیک مردان و زنانی که می بارند برای شکوفا شدن بستر آیندگان .


ارد
بزرگ: باران مهر آسمان است نه بغض آن ، همانند آدمیان مهرورزی که می بارند و کینه توزانی
که خشک و بی نشانند .


ارد
بزرگ: روزهای سخت بهایی ست که باید برای سرفرازی پرداخت .


ارد
بزرگ: خارهای کوچک زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر .


ارد
بزرگ: آسیب دیده همیشه درهای رویاهایش کوچک و کوچکتر می شود ، مگر با امید که شرایط
ما را دگرگون می سازد .


ارد
بزرگ: مردان پیشآهنگ ، راه را با داشته های میهنی خویش باز می کنند و نه کمک اجنبی
.


ارد
بزرگ: آزادگان تهی دستی را ننگ می دانند و نه تهی دستان را .


ارد
بزرگ: با بدیهای دیگران دل خویش را به سیاهی نیالاییم ، همواره ساز سادگیمان کوک باشد
و نگاهمان امیدوار.


ارد
بزرگ: آنکه درست سخن نمی گوید داناترین هم که باشد همگان بی سوادش می پندارند .


ارد
بزرگ: همیشه آن که با شما هم آوا می شود و سخن شما را بازگو می کند نمی تواند هم اندیش
شما نیز باشد .


ارد
بزرگ: جنگ با روزهای سخت است که ما را پولادین می سازد .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


جملات زیبای بزرگان، نصایح بزرگان،


ارد
بزرگ: بخشنده از دست نمی دهد او همواره در حال بدست آوردن است .


ارد
بزرگ: بخشندگی ، داشته است نه تباه شده .


ارد
بزرگ: نوروز ایرانیان ، فرخنده جشن زمین و آدمیان است و چه روزی زیباتر از این ؟


ارد
بزرگ: اگر آدمیان می دانستند بخشندگی چه داشته بزرگیست هیچ گاه از آن دوری نمی گزیدند
.


ارد
بزرگ: بخشندگان فرمانروایان بی تاج و تخت میانه مردمند .


ارد
بزرگ: مردم همواره گوش به ندای بخشندگان دارند .


ارد
بزرگ: برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از آز وجود خویش بگذری .


ارد
بزرگ: اگر پی به شکوه و گستره خرد خویش ببریم هیچ گاه به گردن کشی روی نمی آوریم .


ارد
بزرگ: گردن کشی آدمیان ، ریشه در ریزی و خردی میدان اندیشه آنان دارد .


ارد
بزرگ: چه بسیار گردن کشانی که به آنی دچار زبونی شدند .


ارد
بزرگ: گردن فرازان به خرد روی آوردند و گردن کشان به نابخردی .


ارد
بزرگ: گردن کشان خیلی زود برده آدمهای بد کردار می گردند .


ارد
بزرگ: آنانکه از رسیدن به ریشه ها هراس دارند ، در روزمرگی دست و پا می زنند .


ارد
بزرگ: پرداختن به ریشه ها ، کار ریش سفیدان و اهل دانش است .


ارد
بزرگ: مردم به دنبال گزارش روزانه فرمانروایان نیستند! آنان دگرگونی و بهروزی زندگی
خویش را خواستارند !! .


ارد
بزرگ: ریشه آدم های سست بنیاد همانند درختان ریشه در مرداب ، لرزان است .


ارد
بزرگ: وارون بر رشد و شکوه دانش آدمی ، ریشه ادب و منش آدمها ، از دوران دیرین تا کنون
بسیار اندک دگرگون شده است . ادب تازیان ، مردم افرنگ و یا خاور نشینان کمترین دگرگونی
را در خود داشته است . آنچه دگرگون شده دانش و خرد است . اما ریشه همان دردهای دیرین
خویش را بر پشت دارد .


ارد
بزرگ: آدمها میوه های درختانی هستند که ریشه ای از دیرینه دارند .


ارد
بزرگ: کلید رازهای بزرگ ، در ژرفای کمی نیست .


ارد
بزرگ: هر چه بلند پروازتر باشیم به رازهای کمتری بر می خوریم .


ارد
بزرگ: انتخابات نیاز به هنجاری خردمندانه دارد خردی که باور همه نخبگان آزاد اندیش
کشور باشد .


ارد
بزرگ: فرمانروای شایسته اسیر کاخ ها نمی شود نگاه او بر مرزهای کشور است .


ارد
بزرگ: سربازان تنها نگاهبان مردم امروز کشور خویش نیستند آنها دستاوردهای پیشینیان
و سرمایه آیندگان را نیز پاس می دارند .


ارد
بزرگ: فروتنی ما را خواستنی می کند و دوست داشتنی .


ارد
بزرگ: آدمهای کوچک ، رازهایشان هم کوچک است .


ارد
بزرگ: با آدمهایی که همیشه از شما می خواهند حرفاهایشان را به این و آن نگویید کمتر
گفتگو کنید .


ارد
بزرگ: هر حرفی راز نیست ، اگر سخنی را راز می دانید آن را به کسی نگویید و اگر گفتید
دیگر نگویید این را به کسی نگو ! چرا که خود شما توان نگهداری آن را نداشته اید چه
برسد به شنونده سخن شما .


ارد
بزرگ: همسران ، اگر رازهای زندگی خویش را بیرون نبرند خیلی کمتر به غم جدایی گرفتار
آیند .


ارد
بزرگ: رایزنی نباید سودی روشنی در راهی که نشان می دهد داشته باشد .


ارد
بزرگ: رایزنی که دوستان فراوان دارد تکیه گاه مناسبی نیست او گرفتار است و اندیشه اش
آزاد نیست .


ارد
بزرگ: رایزنی که کار ، اجرایی می کند ، قابل اعتماد نیست .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


جملات بزرگان، جملات فلسفی


ارد
بزرگ: گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، فراموشی است.


ارد
بزرگ: پرتگاه می تواند به وجدآورنده روان و یا کشنده جسم باشد .


ارد
بزرگ: با گفتن واژه هایی همانند نمی توانم ! و یا نمی شود ! هر روز پس تر می روید
.


ارد
بزرگ: نخستین کسی که در برابرش باید کُرنش کنی خویشتن خویش است .


ارد
بزرگ: آنکه باژ می گیرد زندگیش بسیار کوتاه است .


ارد
بزرگ: اگر باژ دادی ایمین مباش ! که این درد را درمانی دگر است.


ارد
بزرگ: اگر هنجار ها و کارآگان سست باشند همان بهتر که باژ را بدهی .


ارد
بزرگ: هیچ هنجاری نمی تواند فراتر از جان بی گناهی باشد چه باژ باشد و چه غیر آن .


ارد
بزرگ: فرمانروایان همواره سه کار مهم در برابر مردم دارند . نخست : امنیت ، دوم : آزادی
و سوم : نان .


ارد
بزرگ: بازده ساختار بیمار ، درد و سیاهی ست .


ارد
بزرگ: در هستی جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد .


ارد
بزرگ: تا ساختارها سامان نیابد رشدی هویدا نمی گردد .


ارد
بزرگ: قانون اساسی هر کشور نمای ساختار آن سرزمین است و ناراستی آن ، سستی و پلشدی
در پی دارد .


ارد
بزرگ: ساختاری که با سرشت آدمی سازگار نباشد توان پایداری ندارد .


ارد
بزرگ: نیرومندترین ساختارها ، نرم ترین آنهاست ، ساختارهای خشک و سخت خیلی زود نابود
می گردند .


ارد
بزرگ: نگاهداری ساختارهای بیمار از نادانی است باهوش کسیست که ناراستی ها را از خویش
دور کند و تن به راستی دهد .


ارد
بزرگ: نکات سخت هم اساسی ساده دارند .


ارد
بزرگ: به کوهستان می نگرم ، درونم سرشار از نیرو می شود کوهها سر فرود می آورند ، و
می گویند : باز ما را درخواهی نورد .


ارد
بزرگ: کوهستانها و دره های بی انتها در درون آدمها می بینم .


ارد
بزرگ: گام نهادن بر نوک کوه وجود ، بسیار سخت تر از هر کار دیگریست .


ارد
بزرگ: کوهستان ها هم رامشگاه آزادگان و بی پروایان است و نهیب ماندگاران تاریخ .


ارد
بزرگ: گل های زیبایی که در سرزمین ایران می بینید بوی خوش فرزندانی را می دهند که عاشقانه
برای رهایی و سرفرازی نام ایران فدا شدند .


ارد
بزرگ: خردمندان تاریخ همچون رشته کوههای سترگ ، دشتهای آدمیان را نگاهبانی می کنند
.


ارد
بزرگ: کوهستان را بنگر ، به تو می گوید نوک بلند و خیره ساز آن ، از پس دامنه ایی گسترده
، آسمان را به زانو درآورده است .


ارد
بزرگ: پشیمانی، اولین گام برای پوزش است.


ارد
بزرگ: درحالی که مردم برای اشتباه ناکرده هم باید پوزش بخواهند ! سیاستمداران پر اشتباه
خود را عاری از هر گونه ایراد می دانند و برای همین هیچ گاه پوزش نمی خواهند .


ارد
بزرگ: آنکه پوزش نمی داند چیست! مناسب دوستی نیست .


ارد
بزرگ: از پس پشیمانی می توان راههای تازه ایی را برای نجات یافت .


ارد
بزرگ: پشیمانی که ما را به راه راست نکشاند ، هیچ ارزشی ندارد .


ارد
بزرگ: تنها پشیمانی را باید بخشید که بر اشتباه خود آگاه شده و آن را بر زبان جاری
می سازد .


ارد
بزرگ: بزرگداشت ، بخشش بی ریای مهر است مهری که با آن می توان بوی بهار را همیشه همراه
داشت .


ارد
بزرگ: بزرگداشت توان نیروهای جوان را نیز دو چندان می کند .


ارد
بزرگ: امیدوار مباش دیگران همراهیت کنند ، تنها به درمان دردهای روزگار خویش بیاندیش
.


ارد
بزرگ: پیامد دانایی ، پذیرفتن بار ساماندهی دیگران است .


ارد
بزرگ: استخوان بندی شهرها در دیوار است و بزرگداشت .


ارد
بزرگ: بزرگداشت آدمیان ، رشد فرهنگ را در پی دارد .


ارد
بزرگ: نامداری بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد .


ارد
بزرگ: نامداران ابتدا از نام خویش گذشته اند .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


پند
ه
ای بزرگان، جملات حکیمانه


ارد
بزرگ: نامداری که خود را به خواری می افکند ، هزاران دل آویخته به دامان خویش را نیز
به خاک می کشد .


ارد
بزرگ: نامداران ماندگار آنانی اند که سرشتی نیکو و دلی سرشار از مهر دارند .


ارد
بزرگ: نامدار کهن اسطوره و راهبر دوران هاست ، سرشت او با خوی مردم سرزمین خویش همگون
است نه با سرشت فرمانروایان .


ارد
بزرگ: ستایشگر همیشه بر ستایش شونده در حال پیشی گرفتن است . او یاد می کند و دلدار
برآورده می سازد .


ارد
بزرگ: ستایشگری آگاهانه ، چاپلوسی نیست چرا که خیلی زود ریشه ستاش شونده خاکی تازه
را در دور ریشه خویش می یابد و در پس روزها این کار به بار خواهد نشست ، میوه


تازه
آن بسیار بهتر از گذشته خواهد بود .


ارد
بزرگ: ستایشگری هنر است هنری که با آن می توان ناراست ترین آدمیان را هم دلپسند نمود
.


ارد
بزرگ: همسران باید یکدیگر را ستایش کنند و فرزندان هم پدر ، مادر و آموزگاران و...
ستایشگری برای همه هست .


ارد
بزرگ: مهرورزی و ستایشگری درمان بسیاری از دردهای آدمیان است .


ارد
بزرگ: آنکه خودخواه است توان ستایشگری و مهرورزی ندارد او بسیار تنهاست .


ارد
بزرگ: خود را ، تا هنگاهی همراه داری که دلداده نشده ایی ، دلبسته با خویشتن خویش بیگانه
است.


ارد
بزرگ: خودآختگی قابلیتی است که بسیاری ندارند .


ارد
بزرگ: خودت را بشناس اما به آن مبال .


ارد
بزرگ: در برف ، سپیدی پیداست . آیا تن به آن می دهی ؟ بسیاری با نمای سپید نزدیک می
شوند که در ژرفنای خود نیستی بهمراه دارند .


ارد
بزرگ: برای کسب خرد ، سختی را بر خود هموار کن .


ارد
بزرگ: سرود طبیعت ضربانی ملایم و کشیده دارد .


ارد
بزرگ: طبیعت زنده و پویاست نکوداشت آن ، گرامی داشتن ریشه گاه آدمیان است .


ارد
بزرگ: آدمیانی که طبیعت خویش را نابود می کنند براستی بی ریشه و مزدورند .


ارد
بزرگ: طبیعت زیبا آدمیان را در گذر زندگی همواره شاداب و جوان نگاه می دارد .


ارد
بزرگ: روان رنجور ، در طبیعت سبز دوباره پیوند خواهد زد و به زندگی خویش ادامه خواهد
داد .


ارد
بزرگ: نخستین دروازه بی باکی ، تهی شدن از دلبستگی هاست .


ارد
بزرگ: بی باکی گله ، ناشی از چوپان بیدار است .


ارد
بزرگ: اگر در بند زندگی روزمره تان شوید نمی توانید گامی بسوی بهروزی بردارد .


ارد
بزرگ: در دوی زندگی ، همیشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و همیشه با خود بگو تنها
یک گام پیشترم ، تنها یک گام .


ارد
بزرگ: اسطوره ها بی باکند ، آنها خوی برتر خویش را به آیندگان هدیه می دهند .


ارد
بزرگ: تنها بی باکی ارزشمند است که ریشه در پاکی و سرشت نیک آدمی دارد .


ارد
بزرگ: بزرگترین فر و داشته بی باکان روزگار ، دلهایست که به آنها امید بسته اند .


ارد
بزرگ: پیوند از پس تنهایی رخ می دهد ، ارزش می یابد و توان را چندین برابر می کند ،
پس باید هر پیوند پاکی را شاد باش گفت .


ارد
بزرگ: پیوند پاک ، پیوندی ابدی است .


ارد
بزرگ: کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است.


ارد
بزرگ: بریدن یک پیوند پاک ، فرو ریزی دهشتناکی ست .


ارد
بزرگ: پیوندمان را با یاد آوری سرشت نیکمان نیرومندتر سازیم .


ارد
بزرگ: اندیشمند یگانه است و اگر از ترس سکوت نمود با آدمهای دیگر هیچ فرقی ندارد .
ارد برگ


ارد
بزرگ: اندیشمندانی همواره نا آشنا می مانند که راه سخن گفتن با مردم خویش را نمی دانند
.


ارد
بزرگ: راه های آینده ابتدا در اندیشه خردمندان رسم می گردد سپس مردم با کوششی بسیار
آن راه ها را خواهند ساخت.


ارد
بزرگ: یک آموزگار می تواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد .


ارد
بزرگ: آموزگاری ، عشق است چنین جایگاهی هیچگاه به دست غیر مباد.


ارد
بزرگ: مادر و پدر ، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند .


ارد
بزرگ: این دیدگاه اشتباست که بپنداریم مرد توانا ، فرزندی همچون خود خواهد داشت .


ارد
بزرگ: دانش آموزان جوانه های برخواسته از وجود آموزگاران اند که با آسمانها می آمیزند
و ریشه گاهشان همان خاک پر ارزش است .


ارد
بزرگ: یک آموزگار خام می تواند شاگردان خویش را برای همه زندگی سرگردان کند .


ارد
بزرگ: طبیعت ، آموزگار بزرگیست ، خردمندان از آن درس ها می گیرند .


ارد
بزرگ: جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن .   1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ