سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دوستیِ دنیای پست را از قلبم برکَن که از آنچه نزد توست، باز می دارد و مانع جستجوی وسیله رسیدن به تو می گردد و نزدیک شدن به تو را از یاد می بَرَد. [امام سجّاد علیه السلام ـ در دعایش ـ]
 
پنج شنبه 89 دی 9 , ساعت 10:14 عصر

special new year sms   2010، special new year sms   2011، منبع اس ام اس، مسیج کریسمس، مسیج انگلیسی        www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

Lets welcome the year which is fresh and new,Lets cherish each moment it beholds, Lets celebrate this blissful New year. Merry X-mas

 

بیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیم، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم. صهیونیسم باید از بین برود

 

 special new year sms   2010، special new year sms   2011، منبع اس ام اس، مسیج کریسمس، مسیج انگلیسی        www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

Christmas is not a time nor a season, but a state of mind. To cherish peace and goodwill, to be plenteous in mercy, is to have the real spirit of Christmas

 

کریسمس نه یه زمانه و نه یه فصل، بلکه یک یادبوده،در واقع گرامی داشتن صلح و حسن نیت، رحیم و بخشنده بودن، باعث میشه روح واقعی کریسمس رو لمس کنیم.

 

 special new year sms   2010، special new year sms   2011، منبع اس ام اس، مسیج کریسمس، مسیج انگلیسی        www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

There is no ideal Christmas; only the one Christmas you decide to make as a reflection of your values, desires, affections, traditions

 

اس ام اس مخصوص کریسمس 2011، اس ام اس های تبریک کریسمس 2011    www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود، اس ام اس زیبای سال نو، اس ام اس سال جدید، اس ام اس مخصوص کریسمس

2011، اس ام اس های تبریک کریسمس 2011    www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود   2009، اس ام اس مخصوص کریسمس 2011، اس ام اس های تبریک کریسمس 2011    www.gouk.blogsky.com    صهیونیسم باید از بین برود

پایان 2008 ، x-mass sms, Christmas message, new sms for new year. Christmas 2009 messages. Free beautiful sms for new year. Sms for Christ’s birth. Short poem for

Christmas. اس ام اس انگلیسی کریسمس با ترجمه ی فارسی روان

 

 هیچ کریسمسی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی.

 

 special new year sms 2010، special new year sms 2011، منبع اس ام اس، مسیج کریسمس، مسیج انگلیسی        www.gouk.blogsky.com    صهیونیسم باید از بین برود

 

Joy resounds in the hearts of those who believe in the miracle of Christmas!

 

Wishing you all the peace, joy, and love of the season! Season"s Greetings!

 

لذت در قلب کسانی که به معجزه ی کریسمس اعتقاد دارند بازتاب میکند.

 

برای تو تمام صلح ، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم . تغییر فصل رو بهت تبریک میگم

 


پنج شنبه 89 دی 9 , ساعت 10:14 عصر

special new year sms   2010، special new year sms   2011، منبع اس ام اس، مسیج کریسمس، مسیج انگلیسی        www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

Lets welcome the year which is fresh and new,Lets cherish each moment it beholds, Lets celebrate this blissful New year. Merry X-mas

 

بیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیم، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم. صهیونیسم باید از بین برود

 

 special new year sms   2010، special new year sms   2011، منبع اس ام اس، مسیج کریسمس، مسیج انگلیسی        www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

Christmas is not a time nor a season, but a state of mind. To cherish peace and goodwill, to be plenteous in mercy, is to have the real spirit of Christmas

 

کریسمس نه یه زمانه و نه یه فصل، بلکه یک یادبوده،در واقع گرامی داشتن صلح و حسن نیت، رحیم و بخشنده بودن، باعث میشه روح واقعی کریسمس رو لمس کنیم.

 

 special new year sms   2010، special new year sms   2011، منبع اس ام اس، مسیج کریسمس، مسیج انگلیسی        www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

There is no ideal Christmas; only the one Christmas you decide to make as a reflection of your values, desires, affections, traditions

 

اس ام اس مخصوص کریسمس 2011، اس ام اس های تبریک کریسمس 2011    www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود، اس ام اس زیبای سال نو، اس ام اس سال جدید، اس ام اس مخصوص کریسمس

2011، اس ام اس های تبریک کریسمس 2011    www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود   2009، اس ام اس مخصوص کریسمس 2011، اس ام اس های تبریک کریسمس 2011    www.gouk.blogsky.com    صهیونیسم باید از بین برود

پایان 2008 ، x-mass sms, Christmas message, new sms for new year. Christmas 2009 messages. Free beautiful sms for new year. Sms for Christ’s birth. Short poem for

Christmas. اس ام اس انگلیسی کریسمس با ترجمه ی فارسی روان

 

 هیچ کریسمسی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی.

 

 special new year sms 2010، special new year sms 2011، منبع اس ام اس، مسیج کریسمس، مسیج انگلیسی        www.gouk.blogsky.com    صهیونیسم باید از بین برود

 

Joy resounds in the hearts of those who believe in the miracle of Christmas!

 

Wishing you all the peace, joy, and love of the season! Season"s Greetings!

 

لذت در قلب کسانی که به معجزه ی کریسمس اعتقاد دارند بازتاب میکند.

 

برای تو تمام صلح ، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم . تغییر فصل رو بهت تبریک میگم

 


پنج شنبه 89 دی 9 , ساعت 10:14 عصر

special new year sms   2010، special new year sms   2011، منبع اس ام اس، مسیج کریسمس، مسیج انگلیسی        www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

Lets welcome the year which is fresh and new,Lets cherish each moment it beholds, Lets celebrate this blissful New year. Merry X-mas

 

بیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیم، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم. صهیونیسم باید از بین برود

 

 special new year sms   2010، special new year sms   2011، منبع اس ام اس، مسیج کریسمس، مسیج انگلیسی        www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

Christmas is not a time nor a season, but a state of mind. To cherish peace and goodwill, to be plenteous in mercy, is to have the real spirit of Christmas

 

کریسمس نه یه زمانه و نه یه فصل، بلکه یک یادبوده،در واقع گرامی داشتن صلح و حسن نیت، رحیم و بخشنده بودن، باعث میشه روح واقعی کریسمس رو لمس کنیم.

 

 special new year sms   2010، special new year sms   2011، منبع اس ام اس، مسیج کریسمس، مسیج انگلیسی        www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

There is no ideal Christmas; only the one Christmas you decide to make as a reflection of your values, desires, affections, traditions

 

اس ام اس مخصوص کریسمس 2011، اس ام اس های تبریک کریسمس 2011    www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود، اس ام اس زیبای سال نو، اس ام اس سال جدید، اس ام اس مخصوص کریسمس

2011، اس ام اس های تبریک کریسمس 2011    www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود   2009، اس ام اس مخصوص کریسمس 2011، اس ام اس های تبریک کریسمس 2011    www.gouk.blogsky.com    صهیونیسم باید از بین برود

پایان 2008 ، x-mass sms, Christmas message, new sms for new year. Christmas 2009 messages. Free beautiful sms for new year. Sms for Christ’s birth. Short poem for

Christmas. اس ام اس انگلیسی کریسمس با ترجمه ی فارسی روان

 

 هیچ کریسمسی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی.

 

 special new year sms 2010، special new year sms 2011، منبع اس ام اس، مسیج کریسمس، مسیج انگلیسی        www.gouk.blogsky.com    صهیونیسم باید از بین برود

 

Joy resounds in the hearts of those who believe in the miracle of Christmas!

 

Wishing you all the peace, joy, and love of the season! Season"s Greetings!

 

لذت در قلب کسانی که به معجزه ی کریسمس اعتقاد دارند بازتاب میکند.

 

برای تو تمام صلح ، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم . تغییر فصل رو بهت تبریک میگم

 


پنج شنبه 89 دی 9 , ساعت 10:12 عصر

special new year sms   2010، special new year sms   2011، منبع اس ام اس، مسیج کریسمس، مسیج انگلیسی        www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

 

میشه عکستو بدی بهم؟ .

.

.

.

.

.

.

.

.

تا بابانوئل دقیقا بدونه برای کریسمس چی باید بهم هدیه بده.

.

.

.

.

صهیونیسم باید از بین برود

 

Can I Have Your Picture  .

  .

.

.

.

.

.

.

So Santa Claus Knows Exactly What To Give Me  .

  .

.

.

.

Happy Christmas

 

 


پنج شنبه 89 دی 9 , ساعت 10:12 عصر

special new year sms   2010، special new year sms   2011، منبع اس ام اس، مسیج کریسمس، مسیج انگلیسی        www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

 

میشه عکستو بدی بهم؟ .

.

.

.

.

.

.

.

.

تا بابانوئل دقیقا بدونه برای کریسمس چی باید بهم هدیه بده.

.

.

.

.

صهیونیسم باید از بین برود

 

Can I Have Your Picture  .

  .

.

.

.

.

.

.

So Santa Claus Knows Exactly What To Give Me  .

  .

.

.

.

Happy Christmas

 

 


پنج شنبه 89 دی 9 , ساعت 10:12 عصر

special new year sms   2010، special new year sms   2011، منبع اس ام اس، مسیج کریسمس، مسیج انگلیسی        www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

 

میشه عکستو بدی بهم؟ .

.

.

.

.

.

.

.

.

تا بابانوئل دقیقا بدونه برای کریسمس چی باید بهم هدیه بده.

.

.

.

.

صهیونیسم باید از بین برود

 

Can I Have Your Picture  .

  .

.

.

.

.

.

.

So Santa Claus Knows Exactly What To Give Me  .

  .

.

.

.

Happy Christmas

 

 


پنج شنبه 89 دی 9 , ساعت 10:12 عصر

special new year sms   2010، special new year sms   2011، منبع اس ام اس، مسیج کریسمس، مسیج انگلیسی        www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

 

میشه عکستو بدی بهم؟ .

.

.

.

.

.

.

.

.

تا بابانوئل دقیقا بدونه برای کریسمس چی باید بهم هدیه بده.

.

.

.

.

صهیونیسم باید از بین برود

 

Can I Have Your Picture  .

  .

.

.

.

.

.

.

So Santa Claus Knows Exactly What To Give Me  .

  .

.

.

.

Happy Christmas

 

 


پنج شنبه 89 دی 9 , ساعت 10:10 عصر

   special new year sms   2010، special new year sms   2011، منبع اس ام اس، مسیج کریسمس، مسیج انگلیسی        www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

 بازتاب لذت در قلب کسانی ست که به معجزه ی کریسمس اعتقاد دارند.

.

.

.

.

.

 

 

برایت صلح ، لذت و عشق در این فصل آرزو میکنم .

Joy Resounds In The Hearts of Those Who Believe In The Miracle of Christmas  !

  .

.

.

 

Wishing You All The Peace, Joy, and Love Of The Season  !

  .

.

.

.

 Season"s Greetings

 

 

special new year sms   2010، special new year sms   2011، منبع اس ام اس، مسیج کریسمس، مسیج انگلیسی        www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

 

 یه شب ساکت و آروم،

.

.

 یه ستاره بالای سرت،

.

.

.

 یه هدیه ی پر برکت از امید و عشق.

 

.

 یه کریسمس پر برکت برای تو

 

 special new year sms   2010، special new year sms   2011، منبع اس ام اس، مسیج کریسمس، مسیج انگلیسی        www.gouk.blogsky.com      صهیونیسم باید از بین برود

دو چیز که توی چرخش زمین نه تموم میشه و نه تغییر میکنه،

.

 

.

.

 یکی شکوه تولد عیسی مسیحه و دیگری عشق یک دوست به دوستشه!

 

 

Two Things Upon This Changing Earth Can Neither Change Nor End

  .

.

.

.

.

.

.

The Splendor Of Christ"s Humble Birth, The Love Of Friend For Friend

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ