سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دوستی با مردم، نیمی از عقل است. [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:15 عصر

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

هر سکوتی که خالی از اندیشه بود خطاست . حضرت محمد ( ص ) 

مالی بهتر از عقل و عبادتی مانند تفکر نیست . حضرت محمد ( ص ) 

تو را از سه خوی ناپسند نهی می کنم رشک و آز و تکبر . حضرت محمد ( ص ) 

کم نصیب ترین مردم از سجایای مردانگی و فضایل انسانی دروغگویان هستند . حضرت محمد (ص) 

در موقع آسایش خدا را بشناس تا در موقع سختی تو را بشناسد . حضرت محمد ( ص ) 

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

از سعادت آدمی فرزند صالح است . حضرت محمد ( ص ) 

پیران خود را پاس بدارید تا کوچک ها پاس شما را نگه دارند . حضرت محمد ( ص ) 

هدیه بفرستید تا دوستی فزون گردد و نگرانی ها رفع شود . حضرت محمد ( ص ) 

هر کس سکوت کند نجات یابد . حضرت محمد ( ص ) 

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

بهترین صدقه نگهداری زبان است . حضرت محمد ( ص ) 

محبوب ترین اعمال در نزد خدا ، شادی در دل مومن وارد کردن است . حضرت محمد ( ص ) 

بهترین عمل اجتناب از گناه است . حضرت محمد ( ص ) 

هر کس کار نیک کند مسلمان باشد یا کافر خداوند او را پاداش می دهد . حضرت محمد ( ص ) 

داناترین مردم کسی است که از مردم نادان فرار کند . حضرت محمد ( ص ) لیست کل یادداشت های این وبلاگ